ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

. . . . ลำโพง . หลายแบบ . .

. . . . ลำโพง . หลายแบบ . .

.


. . . . ลำโพง . . หลายแบบ . . . .. . สำหรับท่านที่จะเอาไปประกอบตู้ลำโพงใหม่ - หรือเอาไปทดแทนของเดิม . . .--------------------------------------------------------------------

สนใจติดต่อ

095-286 2559


แอดไลน์ได้จากเบอร์โทร 0952862559

( ค้นหาเพื่อน จากเบอร์โทร )

.

  Lucky (อ่าน 4,618 | ตอบ 150 )   Time Date 07/05/2021 17:29:22

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว 

- ถอดมาจากตู้ลำโพง ONKYO

- ราคา คู่ละ 2,500 บาท

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว

- ถอดมาจากตู้ลำโพง ONKYO

- ราคา คู่ละ 2,500 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:32:08

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:34:18

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:34:44

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:35:26

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO

ลำโพง มิดเรนจ์ - ( เสียงกลาง ) - ขนาด 4.5 นิ้ว - ONKYO
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:35:56

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

- เสียงดีมาก เสียงแหลมสดใส ไม่บาดหู เสียงร้องเสียงดนตรีกังวานหวานฉ่ำ รายละเอียดดีมาก

- เป็นของใหม่ เก่าเก็บ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ( New Old Stock )

- ขายเป็นตัว - ราคา ตัวละ 450 บาท

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

- เสียงดีมาก เสียงแหลมสดใส ไม่บาดหู เสียงร้องเสียงดนตรีกังวานหวานฉ่ำ รายละเอียดดีมาก

- เป็นของใหม่ เก่าเก็บ ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ( New Old Stock )

- ขายเป็นตัว - ราคา ตัวละ 450 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:37:40

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:38:37

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:39:06

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:39:33

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:40:17

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:40:56

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP

ลำโพง เสียงแหลม (ทวีตเตอร์) - แบบโดม - CORAL . DR-2508 DP
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:42:11

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว

- เป็นของมือหนี่ง ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

- ขายเป็นตัว - ราคาตัวละ 350 บาท

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว

- เป็นของมือหนี่ง ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

- ขายเป็นตัว - ราคาตัวละ 350 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:42:55

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:43:23

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:43:43

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว

ลำโพง ทวีตเตอร์ - ( เสียงแหลม ) - แบบกรวย - ของ CORAL - ขนาด 2 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:44:05

ลำโพง วูฟเฟอร์ - ( เสียงทุ้ม/กลาง ) - ขนาด 10 นิ้ว

 - ถอดมาจากตู้ลำโพง KENWOOD 

- ราคา คู่ละ 1,200 บาท

ลำโพง วูฟเฟอร์ - ( เสียงทุ้ม/กลาง ) - ขนาด 10 นิ้ว

- ถอดมาจากตู้ลำโพง KENWOOD

- ราคา คู่ละ 1,200 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:46:15

ลำโพง วูฟเฟอร์ - ( เสียงทุ้ม/กลาง ) - ขนาด 10 นิ้ว

ลำโพง วูฟเฟอร์ - ( เสียงทุ้ม/กลาง ) - ขนาด 10 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:46:48

ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว 

- กรวยกระดาษ , ขอบผ้าพับหลายชั้น 

- ได้มาจากอเมริกา กล่องเดิมครบ

- เป็นของใหม่ มือหนึ่ง ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน. 

- ราคา คู่ละ 2,500 บาท

ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว

- กรวยกระดาษ , ขอบผ้าพับหลายชั้น

- ได้มาจากอเมริกา กล่องเดิมครบ

- เป็นของใหม่ มือหนึ่ง ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน.

- ราคา คู่ละ 2,500 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:48:14

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:48:50

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ ATLAS/SOUNDOLIER - ขนาด 5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:49:20

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว
 
- ราคา คู่ละ 800 บาท

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว

- ราคา คู่ละ 800 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:50:07

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:50:38

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว

ลำโพง มิด/เบส หรือใช้ทำเสียงกลาง ขนาด 4.5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:51:15

ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว 

- ราคา คู่ละ 950 บาท

ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว

- ราคา คู่ละ 950 บาท
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:54:09

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:54:45

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว

- ลำโพงฟูลเรนจ์ (FullRange) - ของ YAMAHA - ขนาด 5 นิ้ว
  Lucky   Time Date 07/05/2021 17:55:14

.
  Lucky   Time Date 08/05/2021 15:25:16

.
  Lucky   Time Date 12/05/2021 20:08:09

.
  Lucky   Time Date 14/05/2021 19:52:37

.
  Lucky   Time Date 18/05/2021 18:15:29

.
  Lucky   Time Date 19/05/2021 10:48:48

.
  Lucky   Time Date 19/05/2021 18:24:03

.
  Lucky   Time Date 20/05/2021 17:52:27

.
  Lucky   Time Date 21/05/2021 19:39:58

.
  Lucky   Time Date 22/05/2021 05:20:35

.
  Lucky   Time Date 23/05/2021 06:54:20

.
  Lucky   Time Date 25/05/2021 21:23:53

.
  Lucky   Time Date 26/05/2021 17:20:27

.
  Lucky   Time Date 27/05/2021 01:27:57

.
  Lucky   Time Date 27/05/2021 17:55:59

.
  Lucky   Time Date 28/05/2021 19:10:48

.
  Lucky   Time Date 29/05/2021 18:42:24

.
  Lucky   Time Date 30/05/2021 06:10:15

.
  Lucky   Time Date 30/05/2021 17:28:58

.
  Lucky   Time Date 31/05/2021 19:19:49

.
  Lucky   Time Date 01/06/2021 18:13:16

.
  Lucky   Time Date 02/06/2021 18:57:08

.
  Lucky   Time Date 03/06/2021 18:06:24

.
  Lucky   Time Date 04/06/2021 18:37:39

.
  Lucky   Time Date 05/06/2021 17:46:01

.
  Lucky   Time Date 06/06/2021 20:01:36

.
  Lucky   Time Date 07/06/2021 19:14:42

.
  Lucky   Time Date 08/06/2021 18:21:43

.
  Lucky   Time Date 09/06/2021 19:55:22

.
  Lucky   Time Date 10/06/2021 16:54:34

.
  Lucky   Time Date 11/06/2021 19:17:05

.
  Lucky   Time Date 13/06/2021 17:31:47

.
  Lucky   Time Date 14/06/2021 20:21:53

.
  Lucky   Time Date 15/06/2021 18:08:24

.
  Lucky   Time Date 16/06/2021 17:42:17

.
  Lucky   Time Date 20/06/2021 11:52:02

.
  Lucky   Time Date 23/06/2021 12:43:37

.
  Lucky   Time Date 25/06/2021 16:43:14

.
  Lucky   Time Date 27/06/2021 11:34:25

.
  Lucky   Time Date 01/07/2021 18:57:27

.
  Lucky   Time Date 02/07/2021 23:35:28

.
  Lucky   Time Date 02/07/2021 23:36:05

.
  Lucky   Time Date 03/07/2021 10:57:18

.
  Lucky   Time Date 04/07/2021 10:05:43

.
  Lucky   Time Date 07/07/2021 19:28:34

.
  Lucky   Time Date 09/07/2021 18:22:33

.
  Lucky   Time Date 11/07/2021 19:42:53

.
  Lucky   Time Date 13/07/2021 19:23:35

.
  Lucky   Time Date 16/07/2021 19:28:01

.
  Lucky   Time Date 18/07/2021 16:40:13

.
  Lucky   Time Date 19/07/2021 19:10:25

.
  Lucky   Time Date 20/07/2021 20:08:51

.
  Lucky   Time Date 21/07/2021 19:19:41

.
  Lucky   Time Date 22/07/2021 18:54:58

.
  Lucky   Time Date 23/07/2021 20:16:47

.
  Lucky   Time Date 25/07/2021 20:25:04

.
  Lucky   Time Date 27/07/2021 18:50:31

.
  Lucky   Time Date 28/07/2021 20:55:48

.
  Lucky   Time Date 29/07/2021 18:50:54

.
  Lucky   Time Date 03/08/2021 20:56:06

.
  Lucky   Time Date 04/08/2021 21:07:37

.
  Lucky   Time Date 05/08/2021 19:39:03

.
  Lucky   Time Date 07/08/2021 20:30:44

.
  Lucky   Time Date 08/08/2021 11:22:28

.
  Lucky   Time Date 09/08/2021 11:48:17

.
  Lucky   Time Date 10/08/2021 02:19:37

.
  Lucky   Time Date 15/08/2021 06:22:01

.
  Lucky   Time Date 15/08/2021 17:40:42

.
  Lucky   Time Date 16/08/2021 18:14:12

.
  Lucky   Time Date 17/08/2021 19:26:57

.
  Lucky   Time Date 18/08/2021 16:10:04

.
  Lucky   Time Date 19/08/2021 11:49:44

.
  Lucky   Time Date 20/08/2021 11:35:44

.
  Lucky   Time Date 21/08/2021 19:23:39

.
  Lucky   Time Date 23/08/2021 13:42:56

.
  Lucky   Time Date 25/08/2021 12:48:22

.
  Lucky   Time Date 26/08/2021 11:47:39

.
  Lucky   Time Date 27/08/2021 17:01:45

.
  Lucky   Time Date 29/08/2021 17:25:52

.
  Lucky   Time Date 30/08/2021 17:12:41

.
  Lucky   Time Date 31/08/2021 17:15:15

.
  Lucky   Time Date 02/09/2021 16:22:56

.
  Lucky   Time Date 03/09/2021 21:16:13

.
  Lucky   Time Date 05/09/2021 17:44:37

.
  Lucky   Time Date 06/09/2021 19:13:19

.
  Lucky   Time Date 07/09/2021 17:25:59

.
  Lucky   Time Date 08/09/2021 16:35:12

.
  Lucky   Time Date 09/09/2021 17:42:56

.
  Lucky   Time Date 12/09/2021 05:56:26

.
  Lucky   Time Date 13/09/2021 17:29:02

.
  Lucky   Time Date 14/09/2021 17:55:41

.
  Lucky   Time Date 16/09/2021 19:52:26

.
  Lucky   Time Date 17/09/2021 16:53:18

.
  Lucky   Time Date 18/09/2021 18:47:04

.
  Lucky   Time Date 19/09/2021 16:07:15

.
  Lucky   Time Date 20/09/2021 18:40:49

.
  Lucky   Time Date 21/09/2021 19:52:30

.
  Lucky   Time Date 26/09/2021 05:11:45

.
  Lucky   Time Date 13/10/2021 19:00:37

.
  Lucky   Time Date 15/10/2021 19:35:50

.
  Lucky   Time Date 17/10/2021 20:35:22

.
  Lucky   Time Date 18/10/2021 19:27:24

.
  Lucky   Time Date 18/10/2021 19:27:56

.
  Lucky   Time Date 20/10/2021 20:07:41

.
  Lucky   Time Date 23/10/2021 21:15:09

.
  Lucky   Time Date 24/10/2021 18:45:23

.
  Lucky   Time Date 26/10/2021 20:48:51

.
  Lucky   Time Date 27/10/2021 19:10:11

.
  Lucky   Time Date 31/10/2021 18:53:19

.
  Lucky   Time Date 01/11/2021 19:27:10

.
  Lucky   Time Date 02/11/2021 20:48:14

.
  Lucky   Time Date 03/11/2021 21:16:29

.
  Lucky   Time Date 05/11/2021 20:04:19

.
  Lucky   Time Date 07/11/2021 07:57:50

ทวีตเตอร coral 450 รวมส่งได้มั้ยครับ

ทวีตเตอร coral 450 รวมส่งได้มั้ยครับ
  SERPICO   Time Date 10/11/2021 10:51:24

.
  Lucky   Time Date 10/11/2021 18:50:37

.
  Lucky   Time Date 13/11/2021 06:01:11

.
  Lucky   Time Date 15/11/2021 17:34:37

.
  Lucky   Time Date 16/11/2021 18:09:51

.
  Lucky   Time Date 17/11/2021 19:44:23

.
  Lucky   Time Date 19/11/2021 18:52:38

.
  Lucky   Time Date 21/11/2021 17:20:42

.
  Lucky   Time Date 24/11/2021 15:42:48

.
  Lucky   Time Date 26/11/2021 21:09:39
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top