ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

ปล่อย DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

ปล่อย DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี 1 รายการ

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/


ซื้อจากบริษัท สุพีเรีย ออดิโอ จำกัด ประกันหมดแล้ว ใช้ได้ปกติ [ ซื้อมา 35,900 บาท ]
ปล่อยเครื่องละ 9,900บาท + ค่าส่ง EMS 300 บาท
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : 0918594060 หรือ LINE ID : oneeman.)

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
( นัด ทดลอง ดู ของ ได้ ที่ ลำปาง)
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : [email protected]
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 4,147 | ตอบ 9 )   Time Date 01/02/2021 11:33:28

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
digital character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
'digital' character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
  onee   Time Date 01/02/2021 11:33:54

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
digital character that many dislike about
CD sound...Class A rating. —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
'digital' character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
  onee   Time Date 01/02/2021 11:34:24

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
digital character that many dislike about
CD sound...Class A rating. —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
'digital' character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
  onee   Time Date 01/02/2021 11:34:56

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
digital character that many dislike about
CD sound...Class A rating. —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
'digital' character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
  onee   Time Date 01/02/2021 11:35:19

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
digital character that many dislike about
CD sound...Class A rating. —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/

DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี

Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC
Perpetual Technologies P1A,
latest ver, upgraded Universal psu,
demo unit with 100 day warranty.
* UPsamples to 48kHz or 96kHz.
* Enhances resolution to 24-bits.
* Lowers jitter to 2ps, RCA-XLR-i2.
* Converts RCA/i2 to AES/EBU-XLR.
"the timbral qualities of instruments seemed
more true to life, with less of the synthetic
'digital' character that many dislike about
CD sound...Class A rating." —Stereophile.
Optional P3A DAC below available.

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/
  onee   Time Date 01/02/2021 11:35:41

ปล่อย DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี 1 รายการ

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/


ซื้อจากบริษัท สุพีเรีย ออดิโอ จำกัด ประกันหมดแล้ว ใช้ได้ปกติ [ ซื้อมา 35,900 บาท ]
ปล่อยเครื่องละ 9,900บาท + ค่าส่ง EMS 300 บาท
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : 0918594060 หรือ LINE ID : oneeman.)

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
( นัด ทดลอง ดู ของ ได้ ที่ ลำปาง)
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
E.mail : oneeonee2514@gmail.com
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ปล่อย DAC Perpetual Technologies P-3A by Doug Blackburn 24/96 DAC มือแรก สภาพดี 1 รายการ

รายละเอียด( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://stereotimes.com/acc050701.shtml
http://www.soundstage.com/revequip/perpetual_p1a_p3a.htm
https://www.dagogo.com/perpetual-technologies-p1a-and-pa3-dac-review/


ซื้อจากบริษัท สุพีเรีย ออดิโอ จำกัด ประกันหมดแล้ว ใช้ได้ปกติ [ ซื้อมา 35,900 บาท ]
ปล่อยเครื่องละ 9,900บาท + ค่าส่ง EMS 300 บาท
(ขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID : 0918594060 หรือ LINE ID : oneeman.)

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
( นัด ทดลอง ดู ของ ได้ ที่ ลำปาง)
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 063-1140611
LINE ID : oneeman.
LINE ID : 091-8594060
LINE ID : 0827655518
E.mail : [email protected]
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 01/02/2021 11:36:28

+1
  onee   Time Date 04/02/2021 15:34:33

+2
  onee   Time Date 07/02/2021 17:31:21

+3
  onee   Time Date 25/11/2021 09:56:26
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top