เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย Teac DS-H01 Digital docking อุปกรณ์ครบ สภาพสมบูรณ์ (ใหม่ - เก่าเก็บ) 1 รายการ

ปล่อย Teac DS-H01 Digital docking  อุปกรณ์ครบ สภาพสมบูรณ์ (ใหม่ - เก่าเก็บ) 1 รายการ

Teac Docking DS-H01 DAC+Docking สำหรับ 30-pin อัพเกรทเสียงให้ Ipod ไว้ต่อเข้ากับลำโพง
หรือ amp เครื่องเสียง เสียงดีกว่าต่อจากช่อง 3.5 จาก Ipod ใช้ chipD/A converter Burr Brown PCM1796
มีช่อง Coaxial และ Optical ไว้ต่อ DAC นอกได้ พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
ปล่อย 4,000 บาท. รวมส่งด่วน

Specifications

TEAC DS-H01

iPod® Dock supports iPad®/iPhone® and iPod®
Digital Audio Input from iPod®/iPhone®/iPad®
24bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCMI1796)
Aluminium Front Panel
Matching Design with A-H01
Remote Control RC-1269
iPod® Dock: 1 (30-pin)
Audio Output: 1 (RCA)
Video Outputs: 2 (Composite, S-Video)
Digital Audio Outputs: 2 (Coaxial, Optical)
Operation: AC Adapter
Dimensions (W x H x D): 215 x 70 x 225mm

https://www.youtube.com/watch?v=-T5JlQELPWw

https://www.youtube.com/watch?v=OOb36vAm7PU

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_Z2BvSa_w

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 415 | ตอบ 12 )   Time Date 11/02/2020 19:13:37

Coaxial/Optical Digital Output from iPhone/iPad/iPod
Lets listeners connect iPhone/iPad/iPod digitally via dock connector for use as digital audio sources. The fully digital connection for iPhone/iPad/iPod lets users direct audio signals to Reference 01 series components (or other audio systems) with Zero signal 

degradation the DS-H01 helps make your iPhone/iPad/iPod part of the high-quality audio system.
Connecting the DS-H01 to a PC audio system consisting of a PC connected to a UD-H01 or A-H01 lets users enjoy audio without turning on their PC, making audio system in the living room or bedroom even easier to use.

Coaxial/Optical Digital Output from iPhone/iPad/iPod
Lets listeners connect iPhone/iPad/iPod digitally via dock connector for use as digital audio sources. The fully digital connection for iPhone/iPad/iPod lets users direct audio signals to Reference 01 series components (or other audio systems) with Zero signal

degradation the DS-H01 helps make your iPhone/iPad/iPod part of the high-quality audio system.
Connecting the DS-H01 to a PC audio system consisting of a PC connected to a UD-H01 or A-H01 lets users enjoy audio without turning on their PC, making audio system in the living room or bedroom even easier to use.
  onee   Time Date 11/02/2020 19:14:26

Adopted BurrBrown PCM1796 for High-Quality Analog Output

The DS-H01 achieves remarkable quality for a stand alone DAC, using the well-known BurrBrown PCM1796. The analog RCA pin-jacks ensure compatibility with a wide range of audio devices.

Adopted BurrBrown PCM1796 for High-Quality Analog Output

The DS-H01 achieves remarkable quality for a stand alone DAC, using the well-known BurrBrown PCM1796. The analog RCA pin-jacks ensure compatibility with a wide range of audio devices.
  onee   Time Date 11/02/2020 19:14:55

Remote Operation of iOS Devices

The DS-H01 comes with a dedicated remote control that lets users control an iOS device connected to the DS-H01 and to select an audio source without getting up from your sofa. The remote control can also be used to control suffle and repeat functions and select tracks.

Remote Operation of iOS Devices

The DS-H01 comes with a dedicated remote control that lets users control an iOS device connected to the DS-H01 and to select an audio source without getting up from your sofa. The remote control can also be used to control suffle and repeat functions and select tracks.
  onee   Time Date 11/02/2020 19:15:29

Video Output from iOS Devices

Coaxial (RCA) and S-video output terminals let users output video from their iOS devices 
and enjoy video on a TV or other device.

Video Output from iOS Devices

Coaxial (RCA) and S-video output terminals let users output video from their iOS devices
and enjoy video on a TV or other device.
  onee   Time Date 11/02/2020 19:16:00

iTunes Synchronization via USB

The PC SYNC USB switch on the rear panel lets the DS-H01 function as a 
PC dock allowing users synchronize their iOS devices without disconnecting the devices.

iTunes Synchronization via USB

The PC SYNC USB switch on the rear panel lets the DS-H01 function as a
PC dock allowing users synchronize their iOS devices without disconnecting the devices.
  onee   Time Date 11/02/2020 19:16:38

TEAC DS-H01 Digital docking


iPod® Dock supports iPad®/iPhone® and iPod®
Digital Audio Input from iPod®/iPhone®/iPad®
24bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCMI1796)
Aluminium Front Panel
Matching Design with A-H01
Remote Control RC-1269
iPod® Dock: 1 (30-pin)
Audio Output: 1 (RCA)
Video Outputs: 2 (Composite, S-Video)
Digital Audio Outputs: 2 (Coaxial, Optical)
Operation: AC Adapter
Dimensions (W x H x D): 215 x 70 x 225mm

TEAC DS-H01 Digital docking


iPod® Dock supports iPad®/iPhone® and iPod®
Digital Audio Input from iPod®/iPhone®/iPad®
24bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCMI1796)
Aluminium Front Panel
Matching Design with A-H01
Remote Control RC-1269
iPod® Dock: 1 (30-pin)
Audio Output: 1 (RCA)
Video Outputs: 2 (Composite, S-Video)
Digital Audio Outputs: 2 (Coaxial, Optical)
Operation: AC Adapter
Dimensions (W x H x D): 215 x 70 x 225mm
  onee   Time Date 11/02/2020 19:18:05

TEAC DS-H01 Digital docking

TEAC DS-H01 Digital docking
  onee   Time Date 11/02/2020 19:18:36

TEAC DS-H01 Digital docking
พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง

TEAC DS-H01 Digital docking
พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
  onee   Time Date 11/02/2020 19:19:23

TEAC DS-H01 Digital docking

TEAC DS-H01 Digital docking
  onee   Time Date 11/02/2020 19:19:49

TEAC DS-H01 Digital docking
อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง

TEAC DS-H01 Digital docking
อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
  onee   Time Date 11/02/2020 19:23:31

TEAC DS-H01 Digital docking
พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง

TEAC DS-H01 Digital docking
พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
  onee   Time Date 11/02/2020 19:24:13

ปล่อย Teac DS-H01 Digital docking อุปกรณ์ครบ สภาพสมบูรณ์ (ใหม่ - เก่าเก็บ) 1 รายการ
Teac Docking DS-H01 DAC+Docking สำหรับ 30-pin อัพเกรทเสียงให้ Ipod ไว้ต่อเข้ากับลำโพง
หรือ amp เครื่องเสียง เสียงดีกว่าต่อจากช่อง 3.5 จาก Ipod ใช้ chipD/A converter Burr Brown PCM1796 มีช่อง Coaxial และ Optical ไว้ต่อ DAC นอกได้ พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
ปล่อย 4,000 บาท. รวมส่งด่วน


iPod® Dock supports iPad®/iPhone® and iPod®
Digital Audio Input from iPod®/iPhone®/iPad®
24bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCMI1796)
Aluminium Front Panel
Matching Design with A-H01
Remote Control RC-1269
iPod® Dock: 1 (30-pin)
Audio Output: 1 (RCA)
Video Outputs: 2 (Composite, S-Video)
Digital Audio Outputs: 2 (Coaxial, Optical)
Operation: AC Adapter
Dimensions (W x H x D): 215 x 70 x 225mm

https://www.youtube.com/watch?v=-T5JlQELPWw

https://www.youtube.com/watch?v=OOb36vAm7PU

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_Z2BvSa_w

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ปล่อย Teac DS-H01 Digital docking อุปกรณ์ครบ สภาพสมบูรณ์ (ใหม่ - เก่าเก็บ) 1 รายการ
Teac Docking DS-H01 DAC+Docking สำหรับ 30-pin อัพเกรทเสียงให้ Ipod ไว้ต่อเข้ากับลำโพง
หรือ amp เครื่องเสียง เสียงดีกว่าต่อจากช่อง 3.5 จาก Ipod ใช้ chipD/A converter Burr Brown PCM1796 มีช่อง Coaxial และ Optical ไว้ต่อ DAC นอกได้ พร้อมรีโมท อุปกรณ์ครบ พร้อมกล่อง
ปล่อย 4,000 บาท. รวมส่งด่วน


iPod® Dock supports iPad®/iPhone® and iPod®
Digital Audio Input from iPod®/iPhone®/iPad®
24bit/192kHz D/A Converter (BurrBrown PCMI1796)
Aluminium Front Panel
Matching Design with A-H01
Remote Control RC-1269
iPod® Dock: 1 (30-pin)
Audio Output: 1 (RCA)
Video Outputs: 2 (Composite, S-Video)
Digital Audio Outputs: 2 (Coaxial, Optical)
Operation: AC Adapter
Dimensions (W x H x D): 215 x 70 x 225mm

https://www.youtube.com/watch?v=-T5JlQELPWw

https://www.youtube.com/watch?v=OOb36vAm7PU

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_Z2BvSa_w

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 11/02/2020 19:24:35
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top