เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย สายสัญญาณ XLR Interconnects Silver Bullets 6.0S Audio USA [1.0M.] สภาพดี รวม 2 รายการ

ปล่อย สายสัญญาณ XLR Interconnects Silver Bullets 6.0S Audio USA  [1.0M.] สภาพดี รวม 2 รายการ

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม ) ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท
[ รับ 2 รายการ (เอาไปใช้คู่กัน) คิดให้ 20,500 บาท ]

http://silveraudio.com/baseline.htm

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0918594060
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 3,757 | ตอบ 9 )   Time Date 04/02/2020 18:52:22

01.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M 
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม ) 

http://silveraudio.com/baseline.htm

01.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

http://silveraudio.com/baseline.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 18:54:36

01.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M (ชุดแรก)
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

http://silveraudio.com/baseline.htm

01.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M (ชุดแรก)
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

http://silveraudio.com/baseline.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 18:55:42

02.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M (ชุดสอง)
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

http://silveraudio.com/baseline.htm

02.ปล่อย สายสัญญาณ XLR Balance Silver BULLETS 6.0S Audio Length 1.0M (ชุดสอง)
made in USA ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตร
ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท ( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

http://silveraudio.com/baseline.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 18:56:28

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio1997 Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio1997 Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )
  onee   Time Date 04/02/2020 18:56:58

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio1997 Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio1997 Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม )
  onee   Time Date 07/02/2020 11:30:47

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio  Length 1.0M made in USA 
 ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ 
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม ) ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท
[ รับ 2 รายการ (เอาไปใช้คู่กัน) คิดให้ 20,500 บาท ]

http://silveraudio.com/baseline.htm

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0918594060
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

สายสัญญาณ XLR Balance SilverBullets 6.0S Audio Length 1.0M made in USA
ตัวนำเป็นสายเงิน ประกอบจากโรงงาน made in USA ความยาวสายยาว 1 เมตรครับ
( พร้อมเอกสารและแพ็กกิ้งเดิม ) ปล่อยชุดละ 12,000 บาท EMS+100บาท
[ รับ 2 รายการ (เอาไปใช้คู่กัน) คิดให้ 20,500 บาท ]

http://silveraudio.com/baseline.htm

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ลำปาง)
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0918594060
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 11/02/2020 07:44:14

+1
  onee   Time Date 28/09/2020 18:05:30

+2
  onee   Time Date 22/12/2020 12:41:13

+3
  onee   Time Date 25/01/2021 15:56:32
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top