ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA](ราคาพิเศษ)


01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC ) ปล่อย 10,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278


02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp ปล่อย 20,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

(หมายเหตุ รับ 2 รายการ ลดเพิ่ม 5% )

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ดูรูป)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0827655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิสได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ครับ )

  onee (อ่าน 4,091 | ตอบ 14 )   Time Date 04/02/2020 08:02:47

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]  

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 08:04:05

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 08:04:32

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 08:04:59

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm

01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]

สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]

http://www.canuckaudiomart.com/details/649345247-jps-labs-digital-ac-power-cord-2-metres/images/1502615/

http://www.audiowaveshifi.com/jpslabs.htm
  onee   Time Date 04/02/2020 08:05:21

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt
  onee   Time Date 04/02/2020 08:10:40

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt
  onee   Time Date 04/02/2020 08:11:19

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt

02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

สายไฟ JPS LabsThe Power AC Power Cord Photo (2.0 m) IEC female plug [Made in the USA] สายไฟ AC ประกอบสำเร็จ จากJPS Labs ความยาว 2.0 เมตร จากโรงงาน USA 15A. ท้าย IEC female plug สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการ leonics (กระแสไฟฟ้า,แรงดันไฟฟ้า) สูง
เช่น Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp เมื่อก่อน ใช้กับ Power Amp Jeff Rowland
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป พร้อมถุงและใบเซอร์ ปล่อย 20,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
http://www.jpslabs.com/powercord.shtml#paclt
  onee   Time Date 04/02/2020 08:12:24

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA](ราคาพิเศษ)


01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC ) ปล่อย 10,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278


02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp ปล่อย 20,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

(หมายเหตุ  รับ 2 รายการ ลดเพิ่ม 5% )

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ดูรูป)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0827655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิสได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ครับ )

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA](ราคาพิเศษ)


01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC ) ปล่อย 10,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278


02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp ปล่อย 20,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

(หมายเหตุ รับ 2 รายการ ลดเพิ่ม 5% )

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ดูรูป)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0827655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิสได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ครับ )
  onee   Time Date 04/02/2020 08:13:40

+1
  onee   Time Date 07/02/2020 07:42:07

+2
  onee   Time Date 10/02/2020 19:47:11

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA](ราคาพิเศษ)


01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC ) ปล่อย 10,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278


02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp ปล่อย 20,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

(หมายเหตุ รับ 2 รายการ ลดเพิ่ม 5% )

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ดูรูป)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0827655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิสได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ครับ )

ปล่อย สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL VS สายไฟ JPS Labs The Power AC [Made in the USA](ราคาพิเศษ)


01. สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC (2.0 m) Power cable [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC ) ปล่อย 10,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=17278


02. สายไฟ JPS Labs The Power AC Power Cord 15A IEC (2.0 m) [Made in the USA]
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Pre Amp ขนาดใหญ่ หรือ PowerAmp ปล่อย 20,500บาท

[ นำลิงค์นี้ ไปแปะที่ Google]
https://www.bangkokaudio.com/topic.php?topic=16768

(หมายเหตุ รับ 2 รายการ ลดเพิ่ม 5% )

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม (ดูรูป)
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 0827655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิสได้จากGoogleโดยเลือกกดหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง3เบอร์ครับ )
  onee   Time Date 15/09/2021 06:32:05

+1

+1
  onee   Time Date 26/09/2021 10:30:17

+2
  onee   Time Date 30/09/2021 11:36:30

+3
  onee   Time Date 26/11/2021 20:48:54
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top