เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย Pre Balanced, Amp Jeff Rowland , สายลำโพง KIMBER , ลำโพง Triangle สภาพดี หลายรายการ

ปล่อย Pre Balanced, Amp Jeff Rowland , สายลำโพง KIMBER , ลำโพง Triangle สภาพดี หลายรายการ

ล่อย Pre Balanced, Amp Jeff Rowland , สายลำโพง KIMBER , ลำโพง Triangle สภาพดี หลายรายการ

01. Preamplifier Balanced Audio VK-5 Fully Balanced Tube ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 58,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

02.Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 98,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

03.สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC 3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) [แท้จาก K.wondersound] สภาพดี 2 รายการ
มือ1 ใช้เอง สภาพสมบูรณ์ ปกติ ตามรูป (มี 2 ชุด) ปล่อยละ15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.

(ขายแล้ว) 04.ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France](Stereophile Class A) ครบกล่อง สภาพดี
มือหนึ่ง ใช้เอง สภาพดี พร้อมกล่องเดิม ปล่อย 80,000 บาท รวมส่ง

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ( ลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 2,267 | ตอบ 33 )   Time Date 06/09/2019 10:47:04

01.Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube ครบกล่อง สภาพดี 1 รายการ
วงจร Fully Balanced เต็มรูปแบบ ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 4 
สำหรับรอง เครื่องประเภทหลอด ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

มือหนี่งใช้เอง ซื้อจาก ศูนย์อัษฎางค์ออดิโอ (hifitower) เล่นผ่านตัวคุมไฟ Syndome SD-300 3 KVA / 2400 Watt Batt ระบบ True on line ตลอด
หลอดชุดเดิม สภาพสมบูรณ์ เปลี่ยน C coupling output กับ คุณ วิชัย บางกระบือ (Vichai Electronic วิชัยอีเล็คทรอนิค ) ให้แล้ว มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

ปล่อย 58,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

Specifications
Frequency response: 2Hz to 300kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Gain: 18dB (line)

Signal to noise ratio: 100dB (line)

Output: 50V (Pre out Max)

Valve complement: 8 x 6922, 2 x 5881

Dimensions: 480 x 150 x 400mm

Weight: 14kg

01.Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube ครบกล่อง สภาพดี 1 รายการ
วงจร Fully Balanced เต็มรูปแบบ ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 4
สำหรับรอง เครื่องประเภทหลอด ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

มือหนี่งใช้เอง ซื้อจาก ศูนย์อัษฎางค์ออดิโอ (hifitower) เล่นผ่านตัวคุมไฟ Syndome SD-300 3 KVA / 2400 Watt Batt ระบบ True on line ตลอด
หลอดชุดเดิม สภาพสมบูรณ์ เปลี่ยน C coupling output กับ คุณ วิชัย บางกระบือ (Vichai Electronic วิชัยอีเล็คทรอนิค ) ให้แล้ว มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

ปล่อย 58,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

Specifications
Frequency response: 2Hz to 300kHz

Total harmonic distortion: 0.01%

Gain: 18dB (line)

Signal to noise ratio: 100dB (line)

Output: 50V (Pre out Max)

Valve complement: 8 x 6922, 2 x 5881

Dimensions: 480 x 150 x 400mm

Weight: 14kg
  onee   Time Date 06/09/2019 10:49:05

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube
  onee   Time Date 06/09/2019 10:49:38

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube
  onee   Time Date 06/09/2019 10:50:06

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube
  onee   Time Date 06/09/2019 10:50:34

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube 
ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 4 
สำหรับรอง เครื่องประเภทหลอด ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://blacamondngfre.blogspot.com/2014/08/black-diamond-racing-cones.html

http://www.jdaudioonline.com.au/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=253&zenid=1c707cfe222d640fa30a73a1c7dc6f40

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube
ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 4
สำหรับรอง เครื่องประเภทหลอด ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://blacamondngfre.blogspot.com/2014/08/black-diamond-racing-cones.html

http://www.jdaudioonline.com.au/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=253&zenid=1c707cfe222d640fa30a73a1c7dc6f40
  onee   Time Date 06/09/2019 10:50:57

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube 
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

Preamplifier Balanced Audio VK-5i Fully Balanced Tube
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
  onee   Time Date 06/09/2019 10:51:27

02.Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 ครบกล่อง สภาพดี 1 รายการ
CLASS AB กำลังขับ ข้างละ 75W into 8 ohms (18.75dBW)
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 

ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 3 
สำหรับรอง เครื่องประเภทเครื่องทรานซิสเตอร์ ทั่วไป ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

มือหนี่งใช้เอง ซื้อจาก ศูนย์ เค เอส [ks sonsgroup co., ltd.] 
เล่นผ่านตัวคุมไฟ Syndome SD-300 3 KVA / 2400 Watt Batt ระบบ True on line ตลอด
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
ปล่อย 98,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

Description: Solid-state stereo power amplifier. 
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5 W by 14.25 
D by 5.25 H. Weight: 47 lbs.

02.Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 ครบกล่อง สภาพดี 1 รายการ
CLASS AB กำลังขับ ข้างละ 75W into 8 ohms (18.75dBW)
150W into 4 ohms (18.75dBW).

ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 3
สำหรับรอง เครื่องประเภทเครื่องทรานซิสเตอร์ ทั่วไป ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

มือหนี่งใช้เอง ซื้อจาก ศูนย์ เค เอส [ks sonsgroup co., ltd.]
เล่นผ่านตัวคุมไฟ Syndome SD-300 3 KVA / 2400 Watt Batt ระบบ True on line ตลอด
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
ปล่อย 98,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
150W into 4 ohms (18.75dBW).
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25"
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.
  onee   Time Date 06/09/2019 10:53:05

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25" 
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
150W into 4 ohms (18.75dBW).
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25"
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.
  onee   Time Date 06/09/2019 10:53:41

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25" 
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
150W into 4 ohms (18.75dBW).
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25"
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.
  onee   Time Date 06/09/2019 10:54:16

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25" 
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
150W into 4 ohms (18.75dBW).
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25"
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.
  onee   Time Date 06/09/2019 10:54:44

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
 150W into 4 ohms (18.75dBW). 
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25" 
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
Description: Solid-state stereo power amplifier.
Power output: 75W into 8 ohms (18.75dBW),
150W into 4 ohms (18.75dBW).
Power bandwidth: 0.5Hz-160kHz -3dB. ...
Dimensions: 17.5" W by 14.25"
D by 5.25" H. Weight: 47 lbs.
  onee   Time Date 06/09/2019 10:55:12

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 3 
สำหรับรอง เครื่องประเภทเครื่องทรานซิสเตอร์ ทั่วไป ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://blacamondngfre.blogspot.com/2014/08/black-diamond-racing-cones.html

http://www.jdaudioonline.com.au/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=253&zenid=1c707cfe222d640fa30a73a1c7dc6f40

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
ด้านใต้เครื่อง รองTip Toe Black Diamond Racing Cones Mk 3
สำหรับรอง เครื่องประเภทเครื่องทรานซิสเตอร์ ทั่วไป ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

( นำลิงค์ ไปวาง บน Google )
http://blacamondngfre.blogspot.com/2014/08/black-diamond-racing-cones.html

http://www.jdaudioonline.com.au/index.php?main_page=product_info&cPath=83&products_id=253&zenid=1c707cfe222d640fa30a73a1c7dc6f40
  onee   Time Date 06/09/2019 10:55:42

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
  onee   Time Date 06/09/2019 10:56:15

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

Power Amplifier Jeff Rowland Model 2
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
  onee   Time Date 06/09/2019 10:56:49

(ขายแล้ว) 03.ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
มือหนึ่ง ใช้เอง (ซื้อจาก บริษัท ออดิโอคอมกรุ๊ป จำกัด) สภาพดี พร้อมกล่องเดิม (ตามรูป) 
 ตัวลำโพง Made in France แท้ๆ การออกแบบ วัสดุและงานประกอบดอกลำโพง 
ทั้ง Tweeter และ Woofer เป็นของแบรนด์ Triangle 
คิดค้นออกแบบพัฒนาและผลิตเอง ขับง่าย 
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี
แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
(เครดิส) นำลิงค์นี้ ไปวางบน Google
https://sites.google.com/site/speakerpaicherrynumwa/laphong/wiwathnakar-khxng-xupkrn

Specs 
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202

ปล่อย 80,000 บาท รวมส่ง ให้ครับ (ลำปาง)
รวม Linn Skeet ใต้ลำโพง เพื่อปรับจูนเสียง

(ขายแล้ว) 03.ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
มือหนึ่ง ใช้เอง (ซื้อจาก บริษัท ออดิโอคอมกรุ๊ป จำกัด) สภาพดี พร้อมกล่องเดิม (ตามรูป)
" ตัวลำโพง Made in France แท้ๆ การออกแบบ วัสดุและงานประกอบดอกลำโพง
ทั้ง Tweeter และ Woofer เป็นของแบรนด์ Triangle
คิดค้นออกแบบพัฒนาและผลิตเอง ขับง่าย "
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี
แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
(เครดิส) นำลิงค์นี้ ไปวางบน Google
https://sites.google.com/site/speakerpaicherrynumwa/laphong/wiwathnakar-khxng-xupkrn

Specs
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202

ปล่อย 80,000 บาท รวมส่ง ให้ครับ (ลำปาง)
รวม Linn Skeet ใต้ลำโพง เพื่อปรับจูนเสียง
  onee   Time Date 06/09/2019 10:59:48

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
 ตัวลำโพง Made in France แท้ๆ การออกแบบ วัสดุและงานประกอบดอกลำโพง 
ทั้ง Tweeter และ Woofer เป็นของแบรนด์ Triangle 
คิดค้นออกแบบพัฒนาและผลิตเอง ขับง่าย 

Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

Specs 
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
" ตัวลำโพง Made in France แท้ๆ การออกแบบ วัสดุและงานประกอบดอกลำโพง
ทั้ง Tweeter และ Woofer เป็นของแบรนด์ Triangle
คิดค้นออกแบบพัฒนาและผลิตเอง ขับง่าย "

Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

Specs
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202
  onee   Time Date 06/09/2019 11:03:38

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
  onee   Time Date 06/09/2019 11:04:17

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
  onee   Time Date 06/09/2019 11:04:51

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
  onee   Time Date 06/09/2019 11:05:28

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ
  onee   Time Date 06/09/2019 11:05:55

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ 
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่ 
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

Specs 
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
Triangle Antal 202 ตอบสนองความถี่ตลอดย่านออดิโอ 50-20,000 เฮิร์ตซ
(+/- 3 ดีบี เฮิร์ตซ-กิโลเฮิร์ตซ) รับกำลังขับต่อเนื่องได้ถึง 120 วัตต์และ 240 วัตต์สำหรับกำลังสวิง
ความต้านทานปกติที่ 8 โอห์ม มีความไว้ที่ 91 ดีบี แบ่งจุดตัดความถี่ไว้สองจุดคือโรลล์ออฟย่านต่ำที่
800 เฮิร์ตซ และตัดย่านสูงไว้ที่ 5 กิโลเฮิร์ตซ

Specs
Height 1130 mm
Width 220 mm
Depth 297 mm
Weight 22 kg
Finish charry
Power 120 w
Efficiency 92 db
Impedance 8 ohm
Bandwidth 45 hz a 20 khz
Bass 2 x T16DR110C
Medium T16PP122o
Tweeter TZ202
  onee   Time Date 06/09/2019 11:06:21

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
ด้านใต้ลำโพง รอง Linn Skeet ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

นำลิงค์นี้ ไปวางบน Google
https://www.linn.co.uk/speakers-and-amps/accessories/floor-protectors
ผลิตโดย Linn ด้วยวัสดุคุณภาพสูงใช้ลอง spike กันรอยขีดข่วน
https://trg.co.th/index.php?route=product/product&product_id=367

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
ด้านใต้ลำโพง รอง Linn Skeet ให้แล้ว เพื่อจูนเสียง

นำลิงค์นี้ ไปวางบน Google
https://www.linn.co.uk/speakers-and-amps/accessories/floor-protectors
ผลิตโดย Linn ด้วยวัสดุคุณภาพสูงใช้ลอง spike กันรอยขีดข่วน
https://trg.co.th/index.php?route=product/product&product_id=367
  onee   Time Date 06/09/2019 11:07:00

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France](Stereophile Class A)
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France](Stereophile Class A)
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
  onee   Time Date 06/09/2019 11:08:24

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป

(ขายแล้ว) ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France] (Stereophile Class A)
มีกล่องเดิม เอกสาร ตามรูป
  onee   Time Date 06/09/2019 11:09:24

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1 Banana Monovayring 3M. (รุ่นแรก v.1 สายสีดำถักสีน้ำเงิน)
การออกแบบของสายลำโพง Kimber Kable 8TC ประกอบด้วยตัวนำสีดำและสีน้ำเงิน 8 ตัวตัดขวางทั้งหมด 6.63 มม. ²
ในทิศทางไปข้างหน้าและถอยหลังทำจากทองแดง ไฮเปอร์เพอร์ และวางไว้ในฉนวนเทฟลอน เทคโนโลยีตัวนำที่จดสิทธิบัตร
ของ VariStrand ประกอบด้วยการใช้สายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปราบปรามด้วยคลื่นเสียงเชิงกล
และการสั่นสะเทือนเกือบทั้งหมด เนื่องจากการออกแบบนี้การสูญเสียจะลดลงมากกว่า 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายเคเบิลอื่นที่มี
ส่วนตัดขวางเท่ากัน Kimber Kable 8TC ให้เสียงเต็มรูปแบบความสมจริงและปริมาตรเวทีเสียงทำให้เป็นหนึ่งในความนิยมมาก
ที่สุดในสายลำโพงราคาไม่แพง

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1รุ่นแรก (ถือว่ามีความสมดุลมากที่สุดและเสียงเสียงเมื่อเทียบกับแบบจำลองในภายหลังของรุ่นนี้)

Kimber Kable 8TC 99.9997% OCC Hifi DIY Cable 2 color for choosing LN004004
ลักษณะของสายเคเบิล:

•การออกแบบ: 2 ตัวนำ 8 ตัวนำในแต่ละทิศทาง
•เทคโนโลยีตัวนำ: VariStrand
•ตัวนำตัดขวาง: 2x6.63 mm²
•วัสดุตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์พิเศษ (Hyper Pure Copper)
•วัสดุฉนวน: เทฟลอนที่อุณหภูมิต่ำอัด
•ความต้านทาน: 8 โอห์ม / กม.
•ความจุ: 346 pF / m
•การเหนี่ยวนำ: 0, 09 μH / m
•เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 9.525 มม.
•สี: ขาวใส
•ผู้ผลิต: Kimber Kable (USA)

มือหนึ่ง ใช้เอง (เดิมใช้ต่อBi-Wire กับลำโพงตั้งพื้น TRIANGLE CELIUS ES 202)
สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม) 
rhodium banana SBAN by KIMBER
ความยาวสาย ประมาณ ข้างละ 3.0 m. สภาพดี 2 รายการ 
แท้เข้าหัวจากจาก K.wondersound (รับประกันแท้ให้ ไม่แท้ คืนเงินให้เต็มจำนวน)

ปล่อยรายการ (ชุดละ) 15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.
รับ 2รายการ ติดให้ 29,000 บาท ส่ง EMS. ให้ครับ

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ( ลำปาง )
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1 Banana Monovayring 3M. (รุ่นแรก v.1 สายสีดำถักสีน้ำเงิน)
การออกแบบของสายลำโพง Kimber Kable 8TC ประกอบด้วยตัวนำสีดำและสีน้ำเงิน 8 ตัวตัดขวางทั้งหมด 6.63 มม. ²
ในทิศทางไปข้างหน้าและถอยหลังทำจากทองแดง "ไฮเปอร์เพอร์" และวางไว้ในฉนวนเทฟลอน เทคโนโลยีตัวนำที่จดสิทธิบัตร
ของ VariStrand ประกอบด้วยการใช้สายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปราบปรามด้วยคลื่นเสียงเชิงกล
และการสั่นสะเทือนเกือบทั้งหมด เนื่องจากการออกแบบนี้การสูญเสียจะลดลงมากกว่า 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับสายเคเบิลอื่นที่มี
ส่วนตัดขวางเท่ากัน Kimber Kable 8TC ให้เสียงเต็มรูปแบบความสมจริงและปริมาตรเวทีเสียงทำให้เป็นหนึ่งในความนิยมมาก
ที่สุดในสายลำโพงราคาไม่แพง

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1รุ่นแรก (ถือว่ามีความสมดุลมากที่สุดและเสียงเสียงเมื่อเทียบกับแบบจำลองในภายหลังของรุ่นนี้)

Kimber Kable 8TC 99.9997% OCC Hifi DIY Cable 2 color for choosing LN004004
ลักษณะของสายเคเบิล:

•การออกแบบ: 2 ตัวนำ 8 ตัวนำในแต่ละทิศทาง
•เทคโนโลยีตัวนำ: VariStrand
•ตัวนำตัดขวาง: 2x6.63 mm²
•วัสดุตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์พิเศษ (Hyper Pure Copper)
•วัสดุฉนวน: เทฟลอนที่อุณหภูมิต่ำอัด
•ความต้านทาน: 8 โอห์ม / กม.
•ความจุ: 346 pF / m
•การเหนี่ยวนำ: 0, 09 μH / m
•เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 9.525 มม.
•สี: ขาวใส
•ผู้ผลิต: Kimber Kable (USA)

มือหนึ่ง ใช้เอง (เดิมใช้ต่อBi-Wire กับลำโพงตั้งพื้น TRIANGLE CELIUS ES 202)
สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม)
rhodium banana SBAN by KIMBER
ความยาวสาย ประมาณ ข้างละ 3.0 m. สภาพดี 2 รายการ
แท้เข้าหัวจากจาก K.wondersound (รับประกันแท้ให้ ไม่แท้ คืนเงินให้เต็มจำนวน)

ปล่อยรายการ (ชุดละ) 15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.
รับ 2รายการ ติดให้ 29,000 บาท ส่ง EMS. ให้ครับ

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ( ลำปาง )
oneeman
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 06/09/2019 11:11:41

สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ)

KIMBER KABLE 8 TC 

Description
An industry standard from the time this speaker cable was introduced. 
8TC is a great solution for longer runs, tough speaker loads or internal 
biwire applications. Often regarded as a neutral cable able to deliver 
accurate dynamics and large soundstage. 2 x 9 awg conductors.


Feature
- Low loss fluorocarbon dielectric
- 16 wire counter opposed helix
- VariStrand copper conductors
- Nitrogen assisted hand soldered termination


Electrical Specifications
Standard
(Cp) parallel capacitance: 346 pF / meter
(Ls) series inductance: 0.09 uH / meter
(Rdc) dc loop resistance: 0.008 Ohm / meter

อ้างอิง จากเวป kimber
https://www.kimber.com/products/8TC

สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ)

KIMBER KABLE 8 TC

Description
An industry standard from the time this speaker cable was introduced.
8TC is a great solution for longer runs, tough speaker loads or internal
biwire applications. Often regarded as a neutral cable able to deliver
accurate dynamics and large soundstage. 2 x 9 awg conductors.


Feature
- Low loss fluorocarbon dielectric
- 16 wire counter opposed helix
- VariStrand copper conductors
- Nitrogen assisted hand soldered termination


Electrical Specifications
Standard
(Cp) parallel capacitance: 346 pF / meter
(Ls) series inductance: 0.09 uH / meter
(Rdc) dc loop resistance: 0.008 Ohm / meter

อ้างอิง จากเวป kimber
https://www.kimber.com/products/8TC
  onee   Time Date 06/09/2019 11:13:25

Kimber Kable 8TC 99.9997% OCC Hifi DIY Cable 2 color for choosing LN004004
ลักษณะของสายเคเบิล:

•การออกแบบ: 2 ตัวนำ 8 ตัวนำในแต่ละทิศทาง
•เทคโนโลยีตัวนำ: VariStrand
•ตัวนำตัดขวาง: 2x6.63 mm²
•วัสดุตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์พิเศษ (Hyper Pure Copper)
•วัสดุฉนวน: เทฟลอนที่อุณหภูมิต่ำอัด
•ความต้านทาน: 8 โอห์ม / กม.
•ความจุ: 346 pF / m
•การเหนี่ยวนำ: 0, 09 μH / m
•เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 9.525 มม.
•สี: ขาวใส
•ผู้ผลิต: Kimber Kable (USA)

Kimber Kable 8TC 99.9997% OCC Hifi DIY Cable 2 color for choosing LN004004
ลักษณะของสายเคเบิล:

•การออกแบบ: 2 ตัวนำ 8 ตัวนำในแต่ละทิศทาง
•เทคโนโลยีตัวนำ: VariStrand
•ตัวนำตัดขวาง: 2x6.63 mm²
•วัสดุตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์พิเศษ (Hyper Pure Copper)
•วัสดุฉนวน: เทฟลอนที่อุณหภูมิต่ำอัด
•ความต้านทาน: 8 โอห์ม / กม.
•ความจุ: 346 pF / m
•การเหนี่ยวนำ: 0, 09 μH / m
•เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 9.525 มม.
•สี: ขาวใส
•ผู้ผลิต: Kimber Kable (USA)
  onee   Time Date 06/09/2019 11:14:32

สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม) 
rhodium banana SBAN by KIMBER

สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม)
rhodium banana SBAN by KIMBER
  onee   Time Date 06/09/2019 11:14:56

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1 Banana Monovayring 3M. (รุ่นแรก v.1 สายสีดำถักสีน้ำเงิน)
มือหนึ่ง ใช้เอง (เดิมใช้ต่อBi-Wire กับลำโพงตั้งพื้น TRIANGLE CELIUS ES 202)
สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC 3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม) 
rhodium banana SBAN by KIMBER
ความยาวสาย ประมาณ ข้างละ 3.0 m. สภาพดี 2 รายการ 
แท้เข้าหัวจากจาก K.wondersound (รับประกันแท้ให้ ไม่แท้ คืนเงินให้เต็มจำนวน)

ปล่อยรายการ (ชุดละ) 15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.
รับ 2รายการ ติดให้ 29,000 บาท ส่ง EMS. ให้ครับ

สายลำโพง Kimber Kable 8TC v.1 Banana Monovayring 3M. (รุ่นแรก v.1 สายสีดำถักสีน้ำเงิน)
มือหนึ่ง ใช้เอง (เดิมใช้ต่อBi-Wire กับลำโพงตั้งพื้น TRIANGLE CELIUS ES 202)
สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC 3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) พร้อม หัว - ท้าย ขั้ว ลำโพง (โรเดียม)
rhodium banana SBAN by KIMBER
ความยาวสาย ประมาณ ข้างละ 3.0 m. สภาพดี 2 รายการ
แท้เข้าหัวจากจาก K.wondersound (รับประกันแท้ให้ ไม่แท้ คืนเงินให้เต็มจำนวน)

ปล่อยรายการ (ชุดละ) 15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.
รับ 2รายการ ติดให้ 29,000 บาท ส่ง EMS. ให้ครับ
  onee   Time Date 06/09/2019 11:19:45

ปล่อย Pre Balanced, Amp Jeff Rowland , สายลำโพง KIMBER , ลำโพง Triangle สภาพดี หลายรายการ

01. Preamplifier Balanced Audio VK-5 Fully Balanced Tube ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 58,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

02.Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 98,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

03.สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC 3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) [แท้จาก K.wondersound] สภาพดี 2 รายการ
มือ1 ใช้เอง สภาพสมบูรณ์ ปกติ ตามรูป (มี 2 ชุด) ปล่อยละ15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.

(ขายแล้ว) 04.ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France](Stereophile Class A) ครบกล่อง สภาพดี
มือหนึ่ง ใช้เอง สภาพดี พร้อมกล่องเดิม ปล่อย 80,000 บาท รวมส่ง

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ( ลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ปล่อย Pre Balanced, Amp Jeff Rowland , สายลำโพง KIMBER , ลำโพง Triangle สภาพดี หลายรายการ

01. Preamplifier Balanced Audio VK-5 Fully Balanced Tube ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 58,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

02.Power Amplifier Jeff Rowland Model 2 ครบกล่อง สภาพดี
มือหนี่งใช้เอง มีกล่องเดิม เอกสาร ปล่อย 98,500 บาท + ค่าส่ง 500 บาท

03.สายลำโพง KIMBER KABLE 8 TC 3.00 M. (น้ำเงิน-ดำ) [แท้จาก K.wondersound] สภาพดี 2 รายการ
มือ1 ใช้เอง สภาพสมบูรณ์ ปกติ ตามรูป (มี 2 ชุด) ปล่อยละ15,000 บาท ส่งลงทะเบียน ให้ครับ.

(ขายแล้ว) 04.ลำโพงTriangle Celius 202 [Made in France](Stereophile Class A) ครบกล่อง สภาพดี
มือหนึ่ง ใช้เอง สภาพดี พร้อมกล่องเดิม ปล่อย 80,000 บาท รวมส่ง

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ( ลำปาง )
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : [email protected]
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 09/09/2019 18:22:41

+1
  onee   Time Date 12/09/2019 16:57:24

+2
  onee   Time Date 03/01/2020 18:48:07

+3
  onee   Time Date 01/02/2020 12:04:41
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top