เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

สายไฟ

สายไฟ

Hirakawa, Japan
สายใหม่

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290

  Zeng (อ่าน 882 | ตอบ 36 )   Time Date 03/04/2019 10:47:11

Posted by xxxxxxx on April 16, 2004 at 13:33:13 

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely. 

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords. 

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.

Posted by xxxxxxx on April 16, 2004 at 13:33:13

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely.

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords.

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.
  Zeng   Time Date 03/04/2019 10:48:37

hirakawa powercords, posted on September 1, 2010 at 21:40:19
xxxxxxxx
Audiophile
Posts: 2147
Joined: February 2, 2001
my current system:
Main System: Sources Sony SCD-1, SCD-XA9000ES (Black), Michell Gyro SE, SME V, Lyra Skala. Amplifiers Pass Lab Aleph Ono, Pass X2.5, Pass X350. Speakers Sony SS-M9ED. 
Cables Straightwire Crescendo interconnects, double run speaker cables. 
Second System: SCD-XA9000ES (Gold), Pro-Ject Genie 1.3, Sony TA-E1, Sony TA-N1. Sony SS-M7, Straightwire Virtuoso Interconnect. Straightwire Serenade speaker cables.

i have a stock dvp-ns9100es currently on repair.

ive used the following powercords (but no longer):

shunyata powersnakes cobra, python, viper, sidewinder, ps audio lab and mini lab, vdh main stream, mit, straightwire blue thunder, kimber palladium, pk10, and other diy.
but i realised that the sony factory supplied hirakawa powercords are the ones that really allow me to hear the differences between genres of music, different mixing and mastering standards, and differences between disc pressings. and in doing so, revealing more of the music.
now, every component in my system are powered with hirakawa powercords.


typically, the hirakawa pc takes 48 hours at least after plug in to sound its best, even though they are run-in.
so when making critical comparison, always allow 1-2 days settling time.
the dielectric materials need to get "charged" - like a capacitor, which is what they are really.

having tried all the pc mentioned above, and if i were to again experiment with aftermarket powercords, i would look for one with a thin outer jacket (the lesser the dielectric the better)

all hirakawa powercords are plugged directly to wall mains (without on/off switches), dedicated line is for audio only.

there is a certain methodology when making critical comparison.
one needs to take considertaion of the fact that optical disc player never sound the same if it plays the same track again.
hell, i discovered this - when i reverted to an all hirakawa powercord system.
theres a specific methodology of cueing up tracks to play on the dvp-ns9100es that allow it to sound exactly the same time each you play.
if you like to know, pm me.

hirakawa powercords, posted on September 1, 2010 at 21:40:19
xxxxxxxx
Audiophile
Posts: 2147
Joined: February 2, 2001
my current system:
Main System: Sources Sony SCD-1, SCD-XA9000ES (Black), Michell Gyro SE, SME V, Lyra Skala. Amplifiers Pass Lab Aleph Ono, Pass X2.5, Pass X350. Speakers Sony SS-M9ED.
Cables Straightwire Crescendo interconnects, double run speaker cables.
Second System: SCD-XA9000ES (Gold), Pro-Ject Genie 1.3, Sony TA-E1, Sony TA-N1. Sony SS-M7, Straightwire Virtuoso Interconnect. Straightwire Serenade speaker cables.

i have a stock dvp-ns9100es currently on repair.

i've used the following powercords (but no longer):

shunyata powersnakes cobra, python, viper, sidewinder, ps audio lab and mini lab, vdh main stream, mit, straightwire blue thunder, kimber palladium, pk10, and other diy.
but i realised that the sony factory supplied hirakawa powercords are the ones that really allow me to hear the differences between genres of music, different mixing and mastering standards, and differences between disc pressings. and in doing so, revealing more of the music.
now, every component in my system are powered with hirakawa powercords.


typically, the hirakawa pc takes 48 hours at least after plug in to sound its best, even though they are run-in.
so when making critical comparison, always allow 1-2 days settling time.
the dielectric materials need to get "charged" - like a capacitor, which is what they are really.

having tried all the pc mentioned above, and if i were to again experiment with aftermarket powercords, i would look for one with a thin outer jacket (the lesser the dielectric the better)

all hirakawa powercords are plugged directly to wall mains (without on/off switches), dedicated line is for audio only.

there is a certain methodology when making critical comparison.
one needs to take considertaion of the fact that optical disc player never sound the same if it plays the same track again.
hell, i discovered this - when i reverted to an all hirakawa powercord system.
there's a specific methodology of cueing up tracks to play on the dvp-ns9100es that allow it to sound exactly the same time each you play.
if you like to know, pm me.
  Zeng   Time Date 03/04/2019 10:52:40

hirakawa powercords, posted on September 1, 2010 at 21:40:19
jeromelang
Audiophile
Posts: 2147
Joined: February 2, 2001
my current system:
Main System: Sources Sony SCD-1, SCD-XA9000ES (Black), Michell Gyro SE, SME V, Lyra Skala. Amplifiers Pass Lab Aleph Ono, Pass X2.5, Pass X350. Speakers Sony SS-M9ED. 
Cables Straightwire Crescendo interconnects, double run speaker cables. 
Second System: SCD-XA9000ES (Gold), Pro-Ject Genie 1.3, Sony TA-E1, Sony TA-N1. Sony SS-M7, Straightwire Virtuoso Interconnect. Straightwire Serenade speaker cables.

i have a stock dvp-ns9100es currently on repair.

ive used the following powercords (but no longer):

shunyata powersnakes cobra, python, viper, sidewinder, ps audio lab and mini lab, vdh main stream, mit, straightwire blue thunder, kimber palladium, pk10, and other diy.
but i realised that the sony factory supplied hirakawa powercords are the ones that really allow me to hear the differences between genres of music, different mixing and mastering standards, and differences between disc pressings. and in doing so, revealing more of the music.
now, every component in my system are powered with hirakawa powercords.
i found that the hirakawa supplied to usa and european markets are slightly different, the outer jack dielectric materials in particular feels different to the touch (it is said that the dielectric materials are the substances that influence sound characteristics).
typically, hirakawa pc takes 48 hours at least after plug in to sound its best, even though they are run-in.
so when making critical comparison, always allow 1-2 days settling time.
the dielectric materials need to get "charged" - like a capacitor, which is what they are really.

having tried all the pc mentioned above, and if i were to again experiment with aftermarket powercords, i would look for one with a thin outer jacket (the lesser the dielectric the better)

all hirakawa powercords are plugged directly to wall mains (without on/off switches), dedicated line is for audio only.

there is a certain methodology when making critical comparison.
one needs to take considertaion of the fact that optical disc player never sound the same if it plays the same track again.
hell, i discovered this - when i reverted to an all hirakawa powercord system.
theres a specific methodology of cueing up tracks to play on the dvp-ns9100es that allow it to sound exactly the same time each you play.
if you like to know, pm me.

hirakawa powercords, posted on September 1, 2010 at 21:40:19
jeromelang
Audiophile
Posts: 2147
Joined: February 2, 2001
my current system:
Main System: Sources Sony SCD-1, SCD-XA9000ES (Black), Michell Gyro SE, SME V, Lyra Skala. Amplifiers Pass Lab Aleph Ono, Pass X2.5, Pass X350. Speakers Sony SS-M9ED.
Cables Straightwire Crescendo interconnects, double run speaker cables.
Second System: SCD-XA9000ES (Gold), Pro-Ject Genie 1.3, Sony TA-E1, Sony TA-N1. Sony SS-M7, Straightwire Virtuoso Interconnect. Straightwire Serenade speaker cables.

i have a stock dvp-ns9100es currently on repair.

i've used the following powercords (but no longer):

shunyata powersnakes cobra, python, viper, sidewinder, ps audio lab and mini lab, vdh main stream, mit, straightwire blue thunder, kimber palladium, pk10, and other diy.
but i realised that the sony factory supplied hirakawa powercords are the ones that really allow me to hear the differences between genres of music, different mixing and mastering standards, and differences between disc pressings. and in doing so, revealing more of the music.
now, every component in my system are powered with hirakawa powercords.
i found that the hirakawa supplied to usa and european markets are slightly different, the outer jack dielectric materials in particular feels different to the touch (it is said that the dielectric materials are the substances that influence sound characteristics).
typically, hirakawa pc takes 48 hours at least after plug in to sound its best, even though they are run-in.
so when making critical comparison, always allow 1-2 days settling time.
the dielectric materials need to get "charged" - like a capacitor, which is what they are really.

having tried all the pc mentioned above, and if i were to again experiment with aftermarket powercords, i would look for one with a thin outer jacket (the lesser the dielectric the better)

all hirakawa powercords are plugged directly to wall mains (without on/off switches), dedicated line is for audio only.

there is a certain methodology when making critical comparison.
one needs to take considertaion of the fact that optical disc player never sound the same if it plays the same track again.
hell, i discovered this - when i reverted to an all hirakawa powercord system.
there's a specific methodology of cueing up tracks to play on the dvp-ns9100es that allow it to sound exactly the same time each you play.
if you like to know, pm me.
  Zeng   Time Date 03/04/2019 10:54:44

.
  Zeng   Time Date 06/04/2019 09:22:53

.
  Zeng   Time Date 11/04/2019 09:45:15

.
  Zeng   Time Date 13/04/2019 09:43:44

.
  Zeng   Time Date 17/04/2019 09:16:25

.
  Zeng   Time Date 20/04/2019 09:14:46

.
  Zeng   Time Date 26/04/2019 10:24:35

.
  Zeng   Time Date 01/05/2019 11:44:55

.
  Zeng   Time Date 08/05/2019 11:24:45

.
  Zeng   Time Date 12/05/2019 10:35:27

.
  Zeng   Time Date 25/05/2019 10:01:56

.
  Zeng   Time Date 29/05/2019 11:16:23

.
  Zeng   Time Date 01/06/2019 11:24:55

.
  Zeng   Time Date 06/06/2019 11:06:04

.
  Zeng   Time Date 07/06/2019 08:58:11

.
  Zeng   Time Date 12/06/2019 09:18:10

.
  Zeng   Time Date 17/06/2019 11:25:42

.
  Zeng   Time Date 22/06/2019 09:13:54

.
  Zeng   Time Date 24/06/2019 08:55:21

.
  Zeng   Time Date 30/06/2019 10:56:28

.
  Zeng   Time Date 07/07/2019 08:55:44

.
  Zeng   Time Date 12/07/2019 08:07:49

.
  Zeng   Time Date 26/07/2019 11:10:59

.
  Zeng   Time Date 05/08/2019 11:03:10

.
  Zeng   Time Date 10/08/2019 09:16:07

.
  Zeng   Time Date 13/08/2019 11:58:53

.
  Zeng   Time Date 17/08/2019 11:29:47

.
  Zeng   Time Date 23/08/2019 09:34:52

.
  Zeng   Time Date 04/09/2019 08:52:41

.
  Zeng   Time Date 10/09/2019 08:22:36

.
  Zeng   Time Date 18/09/2019 13:45:26

.
  Zeng   Time Date 22/09/2019 09:59:48

.
  Zeng   Time Date 27/09/2019 11:16:57

.
  Zeng   Time Date 04/10/2019 14:21:58
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top