เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

สายไฟ

สายไฟ

Hirakawa, Japan
สายใหม่

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290

  Zeng (อ่าน 4,558 | ตอบ 132 )   Time Date 23/10/2017 11:57:04

Posted by xxxxxxx on April 16, 2004 at 13:33:13 

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely. 

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords. 

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.

Posted by xxxxxxx on April 16, 2004 at 13:33:13

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely.

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords.

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.
  Zeng   Time Date 23/10/2017 11:57:52

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/10/2017 00:16:00

hirakawa powercords, posted on September 1, 2010 at 21:40:19
xxxxxxxx
Audiophile
Posts: 2147
Joined: February 2, 2001
my current system:
Main System: Sources Sony SCD-1, SCD-XA9000ES (Black), Michell Gyro SE, SME V, Lyra Skala. Amplifiers Pass Lab Aleph Ono, Pass X2.5, Pass X350. Speakers Sony SS-M9ED.
Cables Straightwire Crescendo interconnects, double run speaker cables.
Second System: SCD-XA9000ES (Gold), Pro-Ject Genie 1.3, Sony TA-E1, Sony TA-N1. Sony SS-M7, Straightwire Virtuoso Interconnect. Straightwire Serenade speaker cables.

i have a stock dvp-ns9100es currently on repair.

i've used the following powercords (but no longer):

shunyata powersnakes cobra, python, viper, sidewinder, ps audio lab and mini lab, vdh main stream, mit, straightwire blue thunder, kimber palladium, pk10, and other diy.
but i realised that the sony factory supplied hirakawa powercords are the ones that really allow me to hear the differences between genres of music, different mixing and mastering standards, and differences between disc pressings. and in doing so, revealing more of the music.
now, every component in my system are powered with hirakawa powercords.


typically, the hirakawa pc takes 48 hours at least after plug in to sound its best, even though they are run-in.
so when making critical comparison, always allow 1-2 days settling time.
the dielectric materials need to get "charged" - like a capacitor, which is what they are really.

having tried all the pc mentioned above, and if i were to again experiment with aftermarket powercords, i would look for one with a thin outer jacket (the lesser the dielectric the better)

all hirakawa powercords are plugged directly to wall mains (without on/off switches), dedicated line is for audio only.

there is a certain methodology when making critical comparison.
one needs to take considertaion of the fact that optical disc player never sound the same if it plays the same track again.
hell, i discovered this - when i reverted to an all hirakawa powercord system.
there's a specific methodology of cueing up tracks to play on the dvp-ns9100es that allow it to sound exactly the same time each you play.
if you like to know, pm me.
  Zeng   Time Date 03/11/2017 21:58:07

Hirakawa, Japan

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/11/2017 23:05:44

Hirakawa, Japan
สายใหม่

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 30/11/2017 16:10:52

.
  Zeng   Time Date 08/12/2017 11:38:59

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely. 

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords. 

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.

I got to thinking, as a follow-up to the thread on Power cords for Levinson, that I needed to rethink the whole power cord thing entirely.

The first was the Levinson 390S player. I removed the JPS Digital cord and substituted a 14 guage cord. The sound was, well, identical to the JPS#QUOTE#s. Next was the little HIRAKAWA 18guage cord. Immediate reactions were "deeper soundstage" "smoother response" "more detail at the back of the soundstage" "Janice is more real-sounding" "better dynamic attack and decay" "less sibalence". You get the picture. Levinson apparently does not appreciate filtering on its power cords.

What does all this mean? Well, it seems to me that it means that power cords DO make a difference. It is just that you can pay good money to get much LESS performance than stock! In the future, before I lay out money for a trick cord, I am going to check all the outlets for OEM cables, from the people that actually have to back-up the performance of their stuff with real tests. That would be Belden, Hirakawa, Eupin etc. Don#QUOTE#t get me wrong here; there are plenty of honest products out there that do truly address the needs of audio equipment. But I would still check all the low-dollor stuff for matching first, before going to the high-dollor stuff. Live and learn.
  Zeng   Time Date 24/12/2017 09:04:04

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 04/01/2018 22:09:58

Hirakawa, Japan
สายใหม่

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290

Hirakawa, Japan
สายใหม่

1940 บาท
EMS 50 บาท

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/01/2018 08:37:23

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 13/01/2018 08:54:12

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/01/2018 10:22:53

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/01/2018 22:55:43

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 02/02/2018 08:54:56

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/02/2018 08:51:15

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/02/2018 16:35:29

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 17/02/2018 21:13:59

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/02/2018 09:08:13

สนใจติดต่อทาง LINE หรือโทรที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 25/02/2018 23:39:08

สนใจติดต่อทาง LINE หรือโทรที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/03/2018 09:13:11

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/03/2018 09:32:00

Review: Hirakawa Power cord
Category: Cables

Budget esoterica magazine
June 2011
supplement issue

Domo arigato Mr. Hirakawa , for building us a power cord that makes are music sound like it ought too. Domo arigato.
Repeat chorus.

This is the supplement issue to the June 2011 issue of budget esoterica review magazine. Today i will be reviewing the Hirakwa power cord. Unfortunately they are no longer available from that source.

Fit and finish is excellent and awe inspiring for such an inexpensive power cord. I will be reviewing the power cord in context with the sony playstation one SCPH-1001 as part of what i would like to call "sony playstation one performance package #1.

The sony playstation performance package consists of three items.;
Hirakawa power cord
cryoparts adapter
penn-elcom footers

I reviewed the performance package with my budget esoterica review equipment which is listed on the bottom of the review. I would like to share with you a few music selections to help you get a greater idea of the benefits of this power cord that i recommend for digital use only.

I listened to eric dolphy, outward bound, track six and i heard round sounding horns, very good tone and a solid , forward sounding trumpet. The sound was very clean with good piano weight, clean drums and bass. I noticed a nearly seamless sound. There was a glassy sound with a slight silvery sheen to cymbals, followed by good decay.

I have a cd by the bob smith radio band titled ,"radio face." On the third track i could hear a rich piano and clean triangles that tickle the ear. The pace and timing was very good. The music was smooth with a well defined solid and tight bass. The highs were clean and crisp and i noticed light to moderate depth on this recording.

I recently purchased the men at work , cargo cd and i am kicking myself for not purchasing it when it originally came out. I love the whole cd. The track that caught my attention is titled , "settle down my boy." This is a very fun song that has a thick guitar, tuneful bass, and very good vocal clarity. I noticed a thick and meaty big sound. The sax was round and juicy and had good detail.

My last pick was the cars cd with no title. I'm in touch with your world, has a very clean sound with good vocal tone. The sound affects are smooth and accurate sounding. There is good sound stage width, pristine highs and a natural and clean bass. The sound was basically linear.

Pros

fairly transparent
neutral
punchy bass
increases clarity and clearness
hospital grade ac plug
durable construction
clean sound
better depth
more musical
3 dimensional
pure and forward mid range
blacker background
liquid
long length allows easy placement options

Cons

Lacking a little tonal color

If you can find a hirakawa power cord, i highly recommend it for digital use. It lets the music pass through relatively unscathed and i find that to be very delightful
  Zeng   Time Date 11/03/2018 16:01:50

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 13/03/2018 16:22:56

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 15/03/2018 16:00:30

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/03/2018 07:18:31

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/03/2018 15:55:30

สนใจติดต่อทาง LINE หรือโทรที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/03/2018 09:07:35

สนใจติดต่อทาง LINE หรือโทรที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/03/2018 09:30:49

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/03/2018 10:37:42

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 31/03/2018 11:34:35

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/04/2018 12:48:35

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/04/2018 09:30:25

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/04/2018 09:34:04

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/04/2018 10:48:03

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/04/2018 10:52:53

Line หรือ โทร : 086 588 4290
  Zeng   Time Date 17/04/2018 08:36:29

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/04/2018 09:34:43

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/04/2018 11:29:45

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/04/2018 10:23:20

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/04/2018 15:14:00

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/05/2018 10:32:02

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/05/2018 09:41:55

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/05/2018 10:35:57

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/05/2018 09:11:15

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/05/2018 09:40:31

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 22/05/2018 09:23:49

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/05/2018 11:21:56

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/05/2018 10:40:51

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 30/05/2018 09:40:32

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/06/2018 10:35:41

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/06/2018 09:46:09

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/06/2018 09:34:12

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/06/2018 07:14:44

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 11/06/2018 08:52:43

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 13/06/2018 09:31:02

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 15/06/2018 09:39:19

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 17/06/2018 09:35:28

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/06/2018 09:33:22

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/06/2018 09:33:14

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/06/2018 10:16:27

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 30/06/2018 09:38:02

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 02/07/2018 11:31:16

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/07/2018 13:07:22

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/07/2018 08:25:49

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/07/2018 09:17:03

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/07/2018 09:38:03

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/07/2018 08:21:59

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 11/07/2018 09:41:32

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 15/07/2018 10:57:21

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/07/2018 09:30:23

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 25/07/2018 09:36:31

โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 31/07/2018 09:37:46

โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 02/08/2018 10:48:42

โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/08/2018 09:33:48

โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/08/2018 08:32:06

ติดต่อ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/08/2018 16:49:16

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/08/2018 10:29:21

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 17/08/2018 09:24:58

LINE หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/08/2018 17:39:27

086 588 4290
  Zeng   Time Date 04/09/2018 11:52:06

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 09/09/2018 11:20:30

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 24/09/2018 10:18:17

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/09/2018 10:48:18

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 29/09/2018 09:47:24

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 07/10/2018 11:45:47

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 11/10/2018 09:31:09

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/10/2018 09:47:28

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 21/10/2018 09:22:08

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/10/2018 11:58:41

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 26/10/2018 09:43:29

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 29/10/2018 09:33:11

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 02/11/2018 07:30:36

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 10/11/2018 08:47:09

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 15/11/2018 08:26:54

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 18/11/2018 09:38:48

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 22/11/2018 09:36:08

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 25/11/2018 10:57:10

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/11/2018 09:37:58

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 08/12/2018 09:44:54

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 13/12/2018 09:43:24

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 16/12/2018 10:54:28

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 20/12/2018 11:18:38

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 22/12/2018 09:41:45

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 24/12/2018 09:13:08

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 26/12/2018 12:07:29

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 29/12/2018 07:45:12

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/01/2019 09:34:37

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/01/2019 08:52:18

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/01/2019 08:37:26

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 13/01/2019 08:04:58

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/01/2019 08:35:55

LINE หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 16/01/2019 09:14:24

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/01/2019 08:30:59

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/01/2019 08:49:14

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 28/01/2019 14:07:53

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 31/01/2019 09:36:56

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/02/2019 13:48:16

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/02/2019 09:14:29

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 11/02/2019 09:25:59

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 13/02/2019 10:53:06

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/02/2019 08:40:20

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 16/02/2019 08:56:13

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/02/2019 11:52:07

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/02/2019 09:42:35

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/02/2019 08:56:06

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 06/03/2019 09:33:34

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/03/2019 10:28:20

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 12/03/2019 09:13:03

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 16/03/2019 10:40:28

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 20/03/2019 11:00:14

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 22/03/2019 09:38:20

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/03/2019 08:59:47

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 30/03/2019 09:34:15
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top