เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ขาย---สินค้ามาใหม่---แอมป์หลอด+ปรี USA.---ลำโพง By Poem--พร้อมคลิป VDO.---รับประกัน 1 ปี***

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

รีวิว
อินติเกรตหลอด 6L6 ChaiQin
https://youtu.be/fFujKy9rcrM
https://www.youtube.com/watch?v=fFujKy9rcrM&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 ChaiQin 1
https://youtu.be/lYMiyZTl5OQ
https://www.youtube.com/watch?v=lYMiyZTl5OQ&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 CH
https://youtu.be/N7vqwQFKbcw
https://www.youtube.com/watch?v=N7vqwQFKbcw&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 Ch 1
https://youtu.be/UC1823Rq94k
https://www.youtube.com/watch?v=UC1823Rq94k&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 Bass Test
https://youtu.be/Rv8IHPie-oI
https://www.youtube.com/watch?v=Rv8IHPie-oI&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 Eng
https://youtu.be/8Z-bsBje56I
https://www.youtube.com/watch?v=8Z-bsBje56I&feature=youtu.be

อินติเกรตหลอด 6L6 Eng1
https://youtu.be/sAbHpXfZG4U
https://www.youtube.com/watch?v=sAbHpXfZG4U&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
Power tubes : 2 x Shuguang 6L6 / 6P3P
Driver tubes : 6dj8 / 6922 NOS./NIB. “Made in W-Germany”
Rectifier tube : Shuguang 5Z4P /5U4G NOS. Military Grade

“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท
Power tubes : 2 x SOVTEK 6L6WGC / 5881 NOS. “Made in Russia”
Driver tubes : 6dj8 / 6922 NOS./NIB. “Made in Germany”
Rectifier tube : Shuguang 5Z4P /5U4G NOS. Military Grade

Input : 2 X RCA
Output power : 9 - 10W x 2
Output transformer : 0.35 Japan Z11(66*40) HIFI quality Handmade
Capacitor for Audio
Output Impedance: 4 , 8 ohms
Input Sensitivity: 1V
SNR: 88dB
Weight : 8.2 kg

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

  NeeZgadget (อ่าน 7,402 | ตอบ 125 )   Time Date 24/03/2017 07:41:12

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade 

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver.  ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
 Kerry/EMS +150 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:41:38

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade 

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:42:02

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade 

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:42:50

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade 

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:43:13

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:43:33

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:43:48

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:44:15

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:44:45

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:45:06

up
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:45:32

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

รีวิว
Amp 300B+DAC D9 Eng
https://youtu.be/mPZBDMJjeWc
https://www.youtube.com/watch?v=mPZBDMJjeWc&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+ Man Ch
https://youtu.be/lnVQGXJSweE
https://www.youtube.com/watch?v=lnVQGXJSweE&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Women Ch
https://youtu.be/S-pPLYeICCw
https://www.youtube.com/watch?v=S-pPLYeICCw&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Women Ch 1
https://youtu.be/XFZpzm1Lp68
https://www.youtube.com/watch?v=XFZpzm1Lp68&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Man Ch 2
https://youtu.be/Hny1VsGtyD8
https://www.youtube.com/watch?v=Hny1VsGtyD8&feature=youtu.be
Amp 300B+DAC D9+Accuracy Man Ch 1
https://youtu.be/n1mG4ZWJ41A
https://www.youtube.com/watch?v=n1mG4ZWJ41A&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy
https://youtu.be/YW1HmD71FuM
https://www.youtube.com/watch?v=YW1HmD71FuM&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9 Bass Tset
https://youtu.be/lBsuWEkRpwE
https://www.youtube.com/watch?v=lBsuWEkRpwE&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

รีวิว
Amp 300B+DAC D9 Eng
https://youtu.be/mPZBDMJjeWc
https://www.youtube.com/watch?v=mPZBDMJjeWc&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+ Man Ch
https://youtu.be/lnVQGXJSweE
https://www.youtube.com/watch?v=lnVQGXJSweE&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Women Ch
https://youtu.be/S-pPLYeICCw
https://www.youtube.com/watch?v=S-pPLYeICCw&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Women Ch 1
https://youtu.be/XFZpzm1Lp68
https://www.youtube.com/watch?v=XFZpzm1Lp68&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy Man Ch 2
https://youtu.be/Hny1VsGtyD8
https://www.youtube.com/watch?v=Hny1VsGtyD8&feature=youtu.be
Amp 300B+DAC D9+Accuracy Man Ch 1
https://youtu.be/n1mG4ZWJ41A
https://www.youtube.com/watch?v=n1mG4ZWJ41A&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9+Accuracy
https://youtu.be/YW1HmD71FuM
https://www.youtube.com/watch?v=YW1HmD71FuM&feature=youtu.be

Amp 300B+DAC D9 Bass Tset
https://youtu.be/lBsuWEkRpwE
https://www.youtube.com/watch?v=lBsuWEkRpwE&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:46:38

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : EVOX RIFA
Cathode Capacitor : Mundorf ECap Made in Germany

Power tubes : 2 x “PSVANE 300B” NIB. (Hi-Fi)
Driver & Pre tubes : 2 x Electro Harmonix 6BM8 (NOS.)
Rectifier tube : 2 x RCA 5Y3 USA. black plate (NOS.)
Output power : 9 W + 9 W (Class A.)

Output transformer : HIFI quality Handmade
Volume : Blue ALPS potentiometer Japan
Resistor : R Sink 25W. ….
Capacitor for Audio : Philips BC ,Matsushita japan, Nichicon Japan, EVOX RIFA, Rubycon
Part From : Siemens Germany , USA. , Japan
Dual mono power supply

Input Connector : Gold Plate Taiwan RCA
Output impedance : 4 Ohm , 8 Ohm.
Output Connector : Gold Plate Binding Post Taiwan
Wiring cable : Western Electric wire cable (WE)

Size (W x D x H) : 500mm.X 260mm. X 220mm.
Net Weight : about 20 kg.

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : EVOX RIFA
Cathode Capacitor : Mundorf ECap "Made in Germany"

Power tubes : 2 x “PSVANE 300B” NIB. (Hi-Fi)
Driver & Pre tubes : 2 x Electro Harmonix 6BM8 (NOS.)
Rectifier tube : 2 x RCA 5Y3 USA. black plate (NOS.)
Output power : 9 W + 9 W (Class A.)

Output transformer : HIFI quality Handmade
Volume : Blue ALPS potentiometer Japan
Resistor : R Sink 25W. ….
Capacitor for Audio : Philips BC ,Matsushita japan, Nichicon Japan, EVOX RIFA, Rubycon
Part From : Siemens Germany , USA. , Japan
Dual mono power supply

Input Connector : Gold Plate Taiwan RCA
Output impedance : 4 Ohm , 8 Ohm.
Output Connector : Gold Plate Binding Post Taiwan
Wiring cable : Western Electric wire cable (WE)

Size (W x D x H) : 500mm.X 260mm. X 220mm.
Net Weight : about 20 kg.
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:46:52

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:47:09

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:47:24

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:47:44

อินติเกรตแอมป์หลอด A300 

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย ไม้ชิงชัน 

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:48:17

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:48:56

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:49:19

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

รับประกัน 1 ปี

รีวิว สเปค
https://youtu.be/yt_IFiZSZ44
https://www.youtube.com/watch?v=yt_IFiZSZ44&feature=youtu.be

รีวิว แนวเสียง
A34 V.2 Ch 
https://youtu.be/SX_BR3jLhvc
https://www.youtube.com/watch?v=SX_BR3jLhvc&feature=youtu.be

A34 V.2 Ch2
https://youtu.be/C8V706ahioQ
https://www.youtube.com/watch?v=C8V706ahioQ&feature=youtu.be

A34 V.2 Eng
https://www.youtube.com/watch?v=Tjp4qt1SIBg&feature=youtu.be

A34 V.2 Eng2
https://youtu.be/8xceTd4cR1I
https://www.youtube.com/watch?v=8xceTd4cR1I&feature=youtu.be

Man Voice
https://www.youtube.com/watch?v=LmSrDNTx1fQ&feature=youtu.be

Bass
https://www.youtube.com/watch?v=GmIIhLsWTlE&feature=youtu.be

Female Voice
https://www.youtube.com/watch?v=2E8LUuWWFCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mPVeftCE-ag&feature=youtu.be

Bass test From NeeZ A34 + JBL L100 12
https://www.youtube.com/watch?v=CKx8qR1Xgxk&feature=youtu.be

Vocal test Neez A34 + JBL L100 12
https://www.youtube.com/watch?v=bOSBhLtGpfs&feature=youtu.be

Female Vocal test Neez A34 + JBL L100 12
https://www.youtube.com/watch?v=G4U9kcNlur4&feature=youtu.be

Tube Amp Single End Handmade + JBL L100 Women
https://www.youtube.com/watch?v=J6vJCfg67iY&feature=youtu.be

Tube Amp Single End Handmade + JBL L100 women2
https://www.youtube.com/watch?v=3p3LoUtJMAE&feature=youtu.be

วิธีประกอบ
https://www.youtube.com/watch?v=Td8Tcutmc08&feature=youtu.be

รีวิว NeeZ A34

A34 แอมป์หลอด (ที่ขับลำโพง) ตัวแรกที่ทาง NeeZgadget สั่งผลิตตามสเปคที่ต้องการ โดยการกำหนดผลลัพธ์ของแนวเสียงที่ต้องการ+กับเกรดหลอด-อุปกรณ์ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ในราคาที่หาได้ยากในปัจจุบัน
“Tonal balance” ดังนั้นแอมป์ตัวนี้จึงต้องการผลลัพธ์ คือ ความสมดุลทุกย่านเสียง ตั้งแต่ เสียงสูง กลาง ต่ำ เวที ไดนามิกความต่อเนื่องลื่นไหล มวลเสียงร้องที่อิ่มหวานระรื่นอย่างพอเหมาะพอเจาะ ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปยังเสียงสูงที่ให้ความสดใสเป็นประกายทอดตัวอย่างมีรายละเอียด น้ำหนักเบสแรงปะทะความหนักแน่นของคุณภาพเบสที่ให้ได้ทั้งหัวและหางเบสอย่างเพียงพอต่อการรับฟัง เวทีเสียงที่ฟังแล้วเปิดโปร่ง สะอาด แบบครบครัน ไม่มากไม่น้อย นั่นแหล่ะคือ A34 

Mudorf Mcap EVO Oil “Made in Germany เราคัดสรรอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นทาง Philips BC , Matsushita , Nichicon , แกนเหล็กหม้อแปลง0.35 Japan Z11(66*40) HIFI quality Handmade และ R,C ที่ทนความร้อนสูง เกรดออดิโอ เลือกการแมทอุปกรณ์อย่างลงตัว ทำให้เปิดได้นานต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงไม่มีเสียงฮัมหรือจี่*

“PSVANE EL34 NIB (Hi-Fi series)” , “Shuguang 6SL7/6N9C NOS” Military Grade และShuguang 5Z3P คัดเลือกเลือกหลอดคุณภาพสูงสุด ในราคาที่แตะต้องได้ 

Bluetooth 4.0 รองรับ Lifestyle ของผู้ใช้ทุกรุ่น โดยที่ยังคงคุณภาพเสียงเสียงไว้อย่างครบถ้วน เราจึงเลือกใช้ Chip CSR ซึ่งเป็นชิปที่รองรับการใช้งานในระดับออดิโอไฟล์ได้อย่างดี

หากจะดูแต่ตัวเลขกำลังวัตต์ต่อข้างแล้ว เพียง 10W. ซึ่งดูแล้วน้อยจัง แต่!!!!! มันคือกำลังวัตต์ของ แอมป์หลอด Single End Class A ซึ่งมีพลังการอัดฉีดที่มากเพียงพอในการขับลำโพง 6-12” ที่เหมาะสมได้อย่างสบายๆ

ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

 Kerry/EMS +250 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

รับประกัน 1 ปี

รีวิว สเปค
https://youtu.be/yt_IFiZSZ44
https://www.youtube.com/watch?v=yt_IFiZSZ44&feature=youtu.be

รีวิว แนวเสียง
A34 V.2 Ch
https://youtu.be/SX_BR3jLhvc
https://www.youtube.com/watch?v=SX_BR3jLhvc&feature=youtu.be

A34 V.2 Ch2
https://youtu.be/C8V706ahioQ
https://www.youtube.com/watch?v=C8V706ahioQ&feature=youtu.be

A34 V.2 Eng
https://www.youtube.com/watch?v=Tjp4qt1SIBg&feature=youtu.be

A34 V.2 Eng2
https://youtu.be/8xceTd4cR1I
https://www.youtube.com/watch?v=8xceTd4cR1I&feature=youtu.be

Man Voice
https://www.youtube.com/watch?v=LmSrDNTx1fQ&feature=youtu.be

Bass
https://www.youtube.com/watch?v=GmIIhLsWTlE&feature=youtu.be

Female Voice
https://www.youtube.com/watch?v=2E8LUuWWFCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mPVeftCE-ag&feature=youtu.be

Bass test From NeeZ A34 + JBL L100 12"
https://www.youtube.com/watch?v=CKx8qR1Xgxk&feature=youtu.be

Vocal test Neez A34 + JBL L100 12"
https://www.youtube.com/watch?v=bOSBhLtGpfs&feature=youtu.be

Female Vocal test Neez A34 + JBL L100 12"
https://www.youtube.com/watch?v=G4U9kcNlur4&feature=youtu.be

Tube Amp Single End Handmade + JBL L100 Women
https://www.youtube.com/watch?v=J6vJCfg67iY&feature=youtu.be

Tube Amp Single End Handmade + JBL L100 women2
https://www.youtube.com/watch?v=3p3LoUtJMAE&feature=youtu.be

วิธีประกอบ
https://www.youtube.com/watch?v=Td8Tcutmc08&feature=youtu.be

รีวิว NeeZ A34

A34 แอมป์หลอด (ที่ขับลำโพง) ตัวแรกที่ทาง NeeZgadget สั่งผลิตตามสเปคที่ต้องการ โดยการกำหนดผลลัพธ์ของแนวเสียงที่ต้องการ+กับเกรดหลอด-อุปกรณ์ และฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ในราคาที่หาได้ยากในปัจจุบัน
“Tonal balance” ดังนั้นแอมป์ตัวนี้จึงต้องการผลลัพธ์ คือ ความสมดุลทุกย่านเสียง ตั้งแต่ เสียงสูง กลาง ต่ำ เวที ไดนามิกความต่อเนื่องลื่นไหล มวลเสียงร้องที่อิ่มหวานระรื่นอย่างพอเหมาะพอเจาะ ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปยังเสียงสูงที่ให้ความสดใสเป็นประกายทอดตัวอย่างมีรายละเอียด น้ำหนักเบสแรงปะทะความหนักแน่นของคุณภาพเบสที่ให้ได้ทั้งหัวและหางเบสอย่างเพียงพอต่อการรับฟัง เวทีเสียงที่ฟังแล้วเปิดโปร่ง สะอาด แบบครบครัน ไม่มากไม่น้อย นั่นแหล่ะคือ A34

Mudorf Mcap EVO Oil “Made in Germany เราคัดสรรอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นทาง Philips BC , Matsushita , Nichicon , แกนเหล็กหม้อแปลง0.35 Japan Z11(66*40) HIFI quality Handmade และ R,C ที่ทนความร้อนสูง เกรดออดิโอ เลือกการแมทอุปกรณ์อย่างลงตัว ทำให้เปิดได้นานต่อเนื่องหลายๆชั่วโมงไม่มีเสียงฮัมหรือจี่*

“PSVANE EL34 NIB (Hi-Fi series)” , “Shuguang 6SL7/6N9C NOS” Military Grade และShuguang 5Z3P คัดเลือกเลือกหลอดคุณภาพสูงสุด ในราคาที่แตะต้องได้

Bluetooth 4.0 รองรับ Lifestyle ของผู้ใช้ทุกรุ่น โดยที่ยังคงคุณภาพเสียงเสียงไว้อย่างครบถ้วน เราจึงเลือกใช้ Chip CSR ซึ่งเป็นชิปที่รองรับการใช้งานในระดับออดิโอไฟล์ได้อย่างดี

หากจะดูแต่ตัวเลขกำลังวัตต์ต่อข้างแล้ว เพียง 10W. ซึ่งดูแล้วน้อยจัง แต่!!!!! มันคือกำลังวัตต์ของ แอมป์หลอด Single End Class A ซึ่งมีพลังการอัดฉีดที่มากเพียงพอในการขับลำโพง 6-12” ที่เหมาะสมได้อย่างสบายๆ

ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

Kerry/EMS +250 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:50:18

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : Mudorf Mcap EVO Oil “Made in Germany”
Power tubes : 2 x “PSVANE EL34 NIB (Hi-Fi)”
Driver tubes : 2 x “Shuguang 6SL7/6N9 NOS. Military Grade
Rectifier tube : Shuguang 5Z3P (5U4G)

Input : Bluetooth 4.0 , RCA 
Output power : 10W x 2 (Nomal) , 8W x 2 (ultra-linear)
Output transformer : 0.35 Japan Z11(66*40) HIFI quality Handmade
Capacitor for Audio : Philips BC , Matsushita , Nichicon

Output Impedance: 4 - 8 ohms
Total Harmonic Distortion: 1% (1kHz)
Input Impedance: 100Kohm
Input Sensitivity: 1V
SNR: 88dB

Size (W x D x H): 360mm.x 220mm. x 55mm. (maximum height :165mm)
Weight : 11 kg


ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : Mudorf Mcap EVO Oil “Made in Germany”
Power tubes : 2 x “PSVANE EL34 NIB (Hi-Fi)”
Driver tubes : 2 x “Shuguang 6SL7/6N9" NOS. Military Grade
Rectifier tube : Shuguang 5Z3P (5U4G)

Input : Bluetooth 4.0 , RCA
Output power : 10W x 2 (Nomal) , 8W x 2 (ultra-linear)
Output transformer : 0.35 Japan Z11(66*40) HIFI quality Handmade
Capacitor for Audio : Philips BC , Matsushita , Nichicon

Output Impedance: 4 - 8 ohms
Total Harmonic Distortion: 1% (1kHz)
Input Impedance: 100Kohm
Input Sensitivity: 1V
SNR: 88dB

Size (W x D x H): 360mm.x 220mm. x 55mm. (maximum height :165mm)
Weight : 11 kg


ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:50:45

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

ราคา 17,950 บาท พิเศษ 15,900 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:51:03

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

รับประกัน 1 ปี
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:51:20

อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

รับประกัน 1 ปี
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:51:44

#ลำโพงสีเปียโน Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

Unpack
https://www.youtube.com/watch?v=eFOCkBrXWjY&feature=youtu.be

รีวิว
Nob NS-1800 +1875Thai 
https://www.youtube.com/watch?v=huZit-lDSI8&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Bass test
https://www.youtube.com/watch?v=LJh8xUtiBa0&feature=youtu.be
Nob NS-1800 ChiM 
https://www.youtube.com/watch?v=RxHTKk8GYeA&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Eng
https://www.youtube.com/watch?v=3hGarWRYYwk&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Eng W
https://www.youtube.com/watch?v=QiRl4LZzPvo&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Thai
https://www.youtube.com/watch?v=M4SFe7FrxaQ&feature=youtu.be

Technical Information

Type : 2 Way Bookshelf 
Bass/Midrange : 4 inch 
Tweeter : 1 inch silk dome
Frequency response : 60Hz-20kHz
Sensitivity : 85 dB for +-3dB
Recommended Amplifiers : 10 - 60 watts 
Impedance : 4 Ohm
Cabinet : Wood
Color : Red Piano High Gloss
Dimensions : 210 mm (H): 130 mm (W): 170 mm (D)
Weight (g) : 5 kg

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
รับประกัน 1 ปี จัดส่งEMS/Kerry+150บาท

สอบถามเพิ่มเติม 
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
093-356-3999

#ลำโพงสีเปียโน Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

Unpack
https://www.youtube.com/watch?v=eFOCkBrXWjY&feature=youtu.be

รีวิว
Nob NS-1800 +1875Thai
https://www.youtube.com/watch?v=huZit-lDSI8&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Bass test
https://www.youtube.com/watch?v=LJh8xUtiBa0&feature=youtu.be
Nob NS-1800 ChiM
https://www.youtube.com/watch?v=RxHTKk8GYeA&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Eng
https://www.youtube.com/watch?v=3hGarWRYYwk&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Eng W
https://www.youtube.com/watch?v=QiRl4LZzPvo&feature=youtu.be
Nob NS-1800 Thai
https://www.youtube.com/watch?v=M4SFe7FrxaQ&feature=youtu.be

Technical Information

Type : 2 Way Bookshelf
Bass/Midrange : 4 inch
Tweeter : 1 inch silk dome
Frequency response : 60Hz-20kHz
Sensitivity : 85 dB for +-3dB
Recommended Amplifiers : 10 - 60 watts
Impedance : 4 Ohm
Cabinet : Wood
Color : Red Piano High Gloss
Dimensions : 210 mm (H): 130 mm (W): 170 mm (D)
Weight (g) : 5 kg

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
รับประกัน 1 ปี จัดส่งEMS/Kerry+150บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:56:09

Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
**** รับประกัน 1 ปี ***

Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
**** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:58:17

Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
**** รับประกัน 1 ปี ***

Red Hot !!!
Nobsound NS-1800

ราคา 4,250 บาท พิเศษ 3,850 บาท
**** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 24/03/2017 07:58:49

up
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:40:20

up
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:40:43

อินติเกรตแอมป์หลอด USA

"The Cube"

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:41:09

อินติเกรตแอมป์หลอด USA

"The Cube"

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:42:14

แอมป์หลอดและปรีหลอด RCA USA.
The Cube

รีวิว
The Cube ชาย หญิง
https://youtu.be/GHmqDZKehAU
https://www.youtube.com/watch?v=GHmqDZKehAU&feature=youtu.be

The Cube Eng Man
https://youtu.be/3t7f_7pf_RE
https://www.youtube.com/watch?v=3t7f_7pf_RE&feature=youtu.be

The Cube Ch Women
https://youtu.be/_iOXVqz5xV0
https://www.youtube.com/watch?v=_iOXVqz5xV0&feature=youtu.be

The Cube Bass Test
https://youtu.be/FS1vIia5D2g
https://www.youtube.com/watch?v=FS1vIia5D2g&feature=youtu.be

The Cube บรรเลง
https://youtu.be/J57zLMuIlQg
https://www.youtube.com/watch?v=J57zLMuIlQg&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
รับประกัน 6 เดือน Kerry/EMS +150 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

แอมป์หลอดและปรีหลอด RCA USA.
The Cube

รีวิว
The Cube ชาย หญิง
https://youtu.be/GHmqDZKehAU
https://www.youtube.com/watch?v=GHmqDZKehAU&feature=youtu.be

The Cube Eng Man
https://youtu.be/3t7f_7pf_RE
https://www.youtube.com/watch?v=3t7f_7pf_RE&feature=youtu.be

The Cube Ch Women
https://youtu.be/_iOXVqz5xV0
https://www.youtube.com/watch?v=_iOXVqz5xV0&feature=youtu.be

The Cube Bass Test
https://youtu.be/FS1vIia5D2g
https://www.youtube.com/watch?v=FS1vIia5D2g&feature=youtu.be

The Cube บรรเลง
https://youtu.be/J57zLMuIlQg
https://www.youtube.com/watch?v=J57zLMuIlQg&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
รับประกัน 6 เดือน Kerry/EMS +150 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:45:32

The Cube

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : Wima “ Germany”
Power tubes : 2 x 6P1P /6AQ5 (NOS.)
Driver tubes : 2 x 5654/6AK5 RCA Back plate USA. (NOS).
Output power : 3.8W x 2 @ 8Ohms.
Output Impedance: 4 , 8 Ohms
Size (W x D x H): 110mm.x 135mm. x 85mm. 
Weight : 2.5 kg
==================================================
ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
มีรับประกัน

The Cube

Specification by NeeZ Only

Coupling Capacitor : Wima “ Germany”
Power tubes : 2 x 6P1P /6AQ5 (NOS.)
Driver tubes : 2 x 5654/6AK5 RCA Back plate USA. (NOS).
Output power : 3.8W x 2 @ 8Ohms.
Output Impedance: 4 , 8 Ohms
Size (W x D x H): 110mm.x 135mm. x 85mm.
Weight : 2.5 kg
==================================================
ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
มีรับประกัน
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:46:28

อินติเกรตแอมป์หลอด USA

The Cube

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท

อินติเกรตแอมป์หลอด USA

"The Cube"

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:47:54

#ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ 

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

รีวิว
Fullrang NeeZ SP3
https://www.youtube.com/watch?v=q_7X7FQzFo8&feature=youtu.be

Fullrang NeeZ SP3 นักร้อง ญ
https://www.youtube.com/watch?v=AHiTkxZv93o&feature=youtu.be

Fullrang NeeZ SP3 นักร้อง ชาย
https://www.youtube.com/watch?v=XqIufwz8cAE&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -5
https://www.youtube.com/watch?v=X3_RfMUkU04&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -6
https://www.youtube.com/watch?v=3p9zHfbb61U&feature=youtu.be

NeeZ A84+SP3-chaiqin
https://www.youtube.com/watch?v=iRyqFXbcxR4&feature=youtu.be

NeeZ A84+SP3 -Men Voice
https://www.youtube.com/watch?v=AIwYEAJ5sc8&feature=youtu.be

ราคาแนะนำ 1250 บาท
ค่าจัดส่ง 150บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

#ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

"ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ "

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

รีวิว
Fullrang NeeZ SP3
https://www.youtube.com/watch?v=q_7X7FQzFo8&feature=youtu.be

Fullrang NeeZ SP3 นักร้อง ญ
https://www.youtube.com/watch?v=AHiTkxZv93o&feature=youtu.be

Fullrang NeeZ SP3 นักร้อง ชาย
https://www.youtube.com/watch?v=XqIufwz8cAE&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -5
https://www.youtube.com/watch?v=X3_RfMUkU04&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -6
https://www.youtube.com/watch?v=3p9zHfbb61U&feature=youtu.be

NeeZ A84+SP3-chaiqin
https://www.youtube.com/watch?v=iRyqFXbcxR4&feature=youtu.be

NeeZ A84+SP3 -Men Voice
https://www.youtube.com/watch?v=AIwYEAJ5sc8&feature=youtu.be

ราคาแนะนำ 1250 บาท
ค่าจัดส่ง 150บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:49:34

ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

"ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ "

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

Technical Information

Type : Bookshelf Fullrang
Bass/Midrange : 3 inch 
Sensitivity : 92 dB for 1 watt at 1 metre
Recommended Amplifiers : 3 to 30 watts 
Impedance : 4 Ohm
Cabinet : Wood
Dimensions : 135 mm (H): 90 mm (W): 116 mm (D)

ราคาแนะนำ 1250 บาท

ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

"ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ "

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

Technical Information

Type : Bookshelf Fullrang
Bass/Midrange : 3 inch
Sensitivity : 92 dB for 1 watt at 1 metre
Recommended Amplifiers : 3 to 30 watts
Impedance : 4 Ohm
Cabinet : Wood
Dimensions : 135 mm (H): 90 mm (W): 116 mm (D)

ราคาแนะนำ 1250 บาท
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:50:04

ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

"ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ "

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

ราคาแนะนำ 1250 บาท

ลำโพง NeeZ SP3 Fullrang

"ขับง่าย แอมป์หลอด 1 วัตต์ก็หวานได้ "

***รับรองได้ว่าท่านที่ชอบฟังเสียงกลาง แหลม หวานๆ นุ่มๆ ออดอ้อน ฉอเลาะ สมจริง สไตล์Fullrang ลำโพง NeeZ SP3 จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแต่อย่างใด.....

ราคาแนะนำ 1250 บาท
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 07:50:29

ปรีหลอด 
PreTube 6SN7 USA. 
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

รีวิว
Pre 6SN7 RCA. Women Eng
https://youtu.be/ROTD3B4tHC4
https://www.youtube.com/watch?v=ROTD3B4tHC4&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA. USA. Ch
https://youtu.be/w0H9G_wj9dc
https://www.youtube.com/watch?v=w0H9G_wj9dc&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA. Man Eng
https://youtu.be/H2z7CCNlL4g
https://www.youtube.com/watch?v=H2z7CCNlL4g&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA USA.Eng
https://youtu.be/ePiNe18syXI
https://www.youtube.com/watch?v=ePiNe18syXI&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only 

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท 
***รับประกัน 1 ปี***

Kerry/EMS +200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

ปรีหลอด
PreTube 6SN7 USA.
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

รีวิว
Pre 6SN7 RCA. Women Eng
https://youtu.be/ROTD3B4tHC4
https://www.youtube.com/watch?v=ROTD3B4tHC4&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA. USA. Ch
https://youtu.be/w0H9G_wj9dc
https://www.youtube.com/watch?v=w0H9G_wj9dc&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA. Man Eng
https://youtu.be/H2z7CCNlL4g
https://www.youtube.com/watch?v=H2z7CCNlL4g&feature=youtu.be

Pre 6SN7 RCA USA.Eng
https://youtu.be/ePiNe18syXI
https://www.youtube.com/watch?v=ePiNe18syXI&feature=youtu.be

Specification by NeeZ Only

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท
***รับประกัน 1 ปี***

Kerry/EMS +200 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:14:30

ปรีหลอด 
PreTube 6SN7 USA. 
“Small price & Great sound”

Specification by NeeZ Only 

Tube tubes : 2 x 6sn7 RCA “Made in USA.” (NOS/NIB)
Coupling Capacitor : EC ASC “Made in USA”

Input : 2 x RCA
Output : 1 x RCA , 1 x 3.5mm.(mini jack)
Power transformer : H360 Japan HIFI quality Handmade 
Capacitor for Audio : EPCOS SIKOREL , Nichicon pc(m) , Nippon chemi-con …..

Frequency response : 20-20KHz ± 2db 
Body : Wood & Brushed stainless steel surface on top 
Size (W x D x H): 278mm.x 192mm. x 127mm. 
Weight : 3.7 kg

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท 
***รับประกัน 1 ปี***

ปรีหลอด
PreTube 6SN7 USA.
“Small price & Great sound”

Specification by NeeZ Only

Tube tubes : 2 x 6sn7 RCA “Made in USA.” (NOS/NIB)
Coupling Capacitor : EC ASC “Made in USA”

Input : 2 x RCA
Output : 1 x RCA , 1 x 3.5mm.(mini jack)
Power transformer : H360 Japan HIFI quality Handmade
Capacitor for Audio : EPCOS SIKOREL , Nichicon pc(m) , Nippon chemi-con …..

Frequency response : 20-20KHz ± 2db
Body : Wood & Brushed stainless steel surface on top
Size (W x D x H): 278mm.x 192mm. x 127mm.
Weight : 3.7 kg

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:14:49

ปรีหลอด 
PreTube 6SN7 USA. 
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท 
***รับประกัน 1 ปี***

ปรีหลอด
PreTube 6SN7 USA.
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:15:11

ปรีหลอด 
PreTube 6SN7 USA. 
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท 
***รับประกัน 1 ปี***

ปรีหลอด
PreTube 6SN7 USA.
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:15:31

ปรีหลอด
PreTube 6SN7 USA.
“Small price & Great sound”

Hardwire-Handmade , Audio Grade Part.

ราคา 8,900 บาท แนะนำเพียง 7,900 บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:15:49

#แอมป์ FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth 4.0 (Dac/Amp) 

ราคาพิเศษ เพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ.


รีวิวคลิปเสียง FX-Audio
https://www.youtube.com/watch?v=odV-VAYByeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rn7UzEMONyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oBEMananHL8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LP77bdrx7w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fZoEOpu9D4U&feature=youtu.be

FX Audio D802C Test with NHT SuperOne2.1กลอง
https://www.youtube.com/watch?v=SJlm7mS0DBk&feature=youtu.be

FX Audio D802C Test with NHT SuperOne2.1
https://www.youtube.com/watch?v=TGuqyz_Ae5A&feature=youtu.be

รีวิว....FX-Audio D802C + Xuanzu U202 Pure Class A By Neezgadget 
https://www.youtube.com/watch?v=ZeJUY7vqWLg&feature=youtu.be

#แอมป์ FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth 4.0 (Dac/Amp)

ราคาพิเศษ เพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ.


รีวิวคลิปเสียง FX-Audio
https://www.youtube.com/watch?v=odV-VAYByeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rn7UzEMONyM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oBEMananHL8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LP77bdrx7w0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fZoEOpu9D4U&feature=youtu.be

FX Audio D802C Test with NHT SuperOne2.1กลอง
https://www.youtube.com/watch?v=SJlm7mS0DBk&feature=youtu.be

FX Audio D802C Test with NHT SuperOne2.1
https://www.youtube.com/watch?v=TGuqyz_Ae5A&feature=youtu.be

รีวิว....FX-Audio D802C + Xuanzu U202 "Pure Class A" By Neezgadget
https://www.youtube.com/watch?v=ZeJUY7vqWLg&feature=youtu.be
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:18:05

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp) 

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ.

Specification: 
Input: Coax ,USB (support OTG,iPhone,iPad,iPod) ,Bluetooth ,Fiber ,input AUX input.
Output 2CH : 80W+80W(4ohm)/ 50W+50W(8ohm) RMS ,With remote digital amplifier ,OLED display screen 
Bits Rate : 24Bit -192Khz (USB ,Coaxial ,Optical ) 
Bluetooth rate : 16Bit/48Khz 
Frequency response: 18Hz-22kHz 
Dynamic range : 102dB 
SNR : 100dB 
Rated power: DC 32V5A, AC 110V-250V
Length of circuit: 1meter 
Appearance process: Panel drawing technology 
Power consumption: 16W (RMS)
Size: 178 x117 x35 MM (excluding projections)
Weight: 1.36KG

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp)

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ.

Specification:
Input: Coax ,USB (support OTG,iPhone,iPad,iPod) ,Bluetooth ,Fiber ,input AUX input.
Output 2CH : 80W+80W(4ohm)/ 50W+50W(8ohm) RMS ,With remote digital amplifier ,OLED display screen
Bits Rate : 24Bit -192Khz (USB ,Coaxial ,Optical )
Bluetooth rate : 16Bit/48Khz
Frequency response: 18Hz-22kHz
Dynamic range : 102dB
SNR : 100dB
Rated power: DC 32V5A, AC 110V-250V
Length of circuit: 1meter
Appearance process: Panel drawing technology
Power consumption: 16W (RMS)
Size: 178 x117 x35 MM (excluding projections)
Weight: 1.36KG
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:19:13

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp) 

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp)

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:19:47

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp) 

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp)

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:20:11

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp) 

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ

FX-Audio D802C 24Bit/192kHz 80Wx2 With Bluetooth (Dac/Amp)

ราคาเพียง 5,500 บาท จาก 5,890บาท ประกัน 6 เดือน ค่าจัดส่งEMS +100บ
  NeeZgadget   Time Date 27/03/2017 08:20:38

FX Audio D802C Test with NHT SuperOne2 .1
  NeeZgadget   Time Date 31/03/2017 07:50:54

Tubeamp--แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

รีวิว
สเปค
https://youtu.be/KRw0-tJCeiU
https://www.youtube.com/watch?v=KRw0-tJCeiU&feature=youtu.be

รีวิว แนวเสียง
NeeZ Tube Amp H 6 Eng man
https://youtu.be/LK1HD4EPi94
https://www.youtube.com/watch?v=LK1HD4EPi94&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Man
https://youtu.be/VSmBbNumqoA
https://www.youtube.com/watch?v=VSmBbNumqoA&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Ch
https://youtu.be/6r4pEPN7i10
https://www.youtube.com/watch?v=6r4pEPN7i10&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Ch Women
https://youtu.be/0EGM_MXC1WI
https://www.youtube.com/watch?v=0EGM_MXC1WI&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 USB Play
https://youtu.be/YbmMvmcGpDc
https://www.youtube.com/watch?v=YbmMvmcGpDc&feature=youtu.be

Specification By Neez Gadget


ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท 
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร081-544-3955, 093-356-3999

Tubeamp--แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

รีวิว
สเปค
https://youtu.be/KRw0-tJCeiU
https://www.youtube.com/watch?v=KRw0-tJCeiU&feature=youtu.be

รีวิว แนวเสียง
NeeZ Tube Amp H 6 Eng man
https://youtu.be/LK1HD4EPi94
https://www.youtube.com/watch?v=LK1HD4EPi94&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Man
https://youtu.be/VSmBbNumqoA
https://www.youtube.com/watch?v=VSmBbNumqoA&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Ch
https://youtu.be/6r4pEPN7i10
https://www.youtube.com/watch?v=6r4pEPN7i10&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 Ch Women
https://youtu.be/0EGM_MXC1WI
https://www.youtube.com/watch?v=0EGM_MXC1WI&feature=youtu.be

NeeZ Tube Amp H 6 USB Play
https://youtu.be/YbmMvmcGpDc
https://www.youtube.com/watch?v=YbmMvmcGpDc&feature=youtu.be

Specification By Neez Gadget


ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 01/04/2017 10:02:57

Tubeampแอมป์หลอด
NeeZ Tube Amp H-6

Specification By Neez Gadget

Tube: 6P1x2 , 6N2 *2 (NOS.Tube)
Output power: 65W. + 65 W. (RMS)ขับลำโพง 12”ได้สบายๆ
Input : CD, DVD, Bluetooth 4.0, USB flash drive
Output : RCA (L, R)**สามารถนำไปต่อซับเพื่อเล่น 2.1Ch. หรือ ให้ Tube Amp H-6ทำหน้าที่เป็น ปรีหลอด 
USB flash drive Support File : FLAC, WMA,MP3....
Remote Control

Music Mode : POP , Classic ,Hall ,Disco , Jazz
Adjust : Bass , Treble
Toshiba Chipset & Quality Part
Big Toroidal Transformer
Output impedance: 4 - 8 ohm
Frequency response: 20Hz -20KHz 
Input sensitivity: 310mV 
SNR:>88DB 

Size : D255 * W250 * H135 mm 
Weight:5.5Kg

Package 
1 x Tube Amp H-6 Unit 
1 x Remote Control 
1 x Power Cable

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท 
*** รับประกัน 1 ปี ***

Tubeampแอมป์หลอด
NeeZ Tube Amp H-6

Specification By Neez Gadget

Tube: 6P1x2 , 6N2 *2 (NOS.Tube)
Output power: 65W. + 65 W. (RMS)ขับลำโพง 12”ได้สบายๆ
Input : CD, DVD, Bluetooth 4.0, USB flash drive
Output : RCA (L, R)**สามารถนำไปต่อซับเพื่อเล่น 2.1Ch. หรือ ให้ Tube Amp H-6ทำหน้าที่เป็น ปรีหลอด
USB flash drive Support File : FLAC, WMA,MP3....
Remote Control

Music Mode : POP , Classic ,Hall ,Disco , Jazz
Adjust : Bass , Treble
Toshiba Chipset & Quality Part
Big Toroidal Transformer
Output impedance: 4 - 8 ohm
Frequency response: 20Hz -20KHz
Input sensitivity: 310mV
SNR:>88DB

Size : D255 * W250 * H135 mm
Weight:5.5Kg

Package
1 x Tube Amp H-6 Unit
1 x Remote Control
1 x Power Cable

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 04/04/2017 22:29:19

Tubeamp---แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

65W.+65W. มี Bluetooth+รีโมท

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 06/04/2017 16:58:47

Tubeamp แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

65W.+65W. มี Bluetooth+รีโมท 

รีวิว
แอมป์หลอด H-6 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการฟังเพลง สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูส (Bluetooth) ,CD ,DVD หรือUSB flash driveได้ทันที ซึ่งสามารถควบคุมทุกฟังก์ชั่นการทำงานจากรีโมท หรือบนตัวเครื่องได้ ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดระดับความดังเสียง, ปรับเพิ่ม-ลด เสียงเบส-แหลม, รูปแบบ Mode : POP , Classic ,Hall ,Disco , Jazz การเล่นเพิ่มหยุดเพลง ข้ามเพลงหรือเลื่อนเพลงถอยหลัง นอกจากนี้ยังสามารถต่อ Output : RCA (L, R) เพื่อใช้ต่อซับเพิ่มแล้วเล่นแบบ 2.1ชาแนล หรือ ให้ Tube Amp H-6ทำหน้าที่เป็น ปรีหลอด เพื่อไปต่อแอมป์ภายนอกที่ท่านมีอยู่ก็ยังได้ เรียกได้ว่าครบทุกความต้องการกันเลยทีเดียว ทรงพลังด้วยกำลังขับข้างละ 65 วัตต์(65W.+65W.) @8โอห์ม สามาถขับลำโพง 12นิ้วได้อย่างสบายๆ ไม่ว่าเป็นลำโพงที่ขับยาก ตั้งพื้น8นิ้ว 3 ทางหรือProAC 1SC Cloneก็ขับได้หลุดตู้สบายๆเช่นกัน แนวเสียงที่ฟังได้ทุกสไตล์เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหวานๆอย่างไช่ฉิน ถงลี่ หวานฟังเพลินจนเกือบหลับ หรือจะเป็นเพลงที่ให้จังหวะเบสแน่นๆฟังมันส์อย่างกัมนัมสไตล์ก็เล่นได้อย่างไม่มีปัญหา เรียกได้ว่าฟังไปขยับไปตามจังหวะเลยก็ว่าได้ ในราคาเบาๆ By Neez Gadget

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท 
*** รับประกัน 1 ปี ***

Tubeamp แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

65W.+65W. มี Bluetooth+รีโมท

รีวิว
แอมป์หลอด H-6 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการฟังเพลง สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูส (Bluetooth) ,CD ,DVD หรือUSB flash driveได้ทันที ซึ่งสามารถควบคุมทุกฟังก์ชั่นการทำงานจากรีโมท หรือบนตัวเครื่องได้ ไม่ว่าจะเพิ่มหรือลดระดับความดังเสียง, ปรับเพิ่ม-ลด เสียงเบส-แหลม, รูปแบบ Mode : POP , Classic ,Hall ,Disco , Jazz การเล่นเพิ่มหยุดเพลง ข้ามเพลงหรือเลื่อนเพลงถอยหลัง นอกจากนี้ยังสามารถต่อ Output : RCA (L, R) เพื่อใช้ต่อซับเพิ่มแล้วเล่นแบบ 2.1ชาแนล หรือ ให้ Tube Amp H-6ทำหน้าที่เป็น ปรีหลอด เพื่อไปต่อแอมป์ภายนอกที่ท่านมีอยู่ก็ยังได้ เรียกได้ว่าครบทุกความต้องการกันเลยทีเดียว ทรงพลังด้วยกำลังขับข้างละ 65 วัตต์(65W.+65W.) @8โอห์ม สามาถขับลำโพง 12นิ้วได้อย่างสบายๆ ไม่ว่าเป็นลำโพงที่ขับยาก ตั้งพื้น8นิ้ว 3 ทางหรือProAC 1SC Cloneก็ขับได้หลุดตู้สบายๆเช่นกัน แนวเสียงที่ฟังได้ทุกสไตล์เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหวานๆอย่างไช่ฉิน ถงลี่ หวานฟังเพลินจนเกือบหลับ หรือจะเป็นเพลงที่ให้จังหวะเบสแน่นๆฟังมันส์อย่างกัมนัมสไตล์ก็เล่นได้อย่างไม่มีปัญหา เรียกได้ว่าฟังไปขยับไปตามจังหวะเลยก็ว่าได้ ในราคาเบาๆ By Neez Gadget

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 13/04/2017 16:20:42

Tubeamp---แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

65W.+65W. มี Bluetooth+รีโมท

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 16/04/2017 23:16:38

Tubeamp---แอมป์หลอด

NeeZ Tube Amp H-6

65W.+65W. มี Bluetooth+รีโมท

ราคา 8,000 บาท ราคาแนะนำ 6,950 บาท
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 19/04/2017 12:58:27

สินค้าพร้อมจำหน่ายครับ
  NeeZgadget   Time Date 22/04/2017 00:07:00

สินค้าพร้อมจำหน่ายครับ

สินค้าพร้อมจำหน่ายครับ
  NeeZgadget   Time Date 29/04/2017 19:31:17

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

รีวิว
เปลี่ยนการรับฟังของชุดเครื่องเสียงท่าน ให้ อิ่ม นุ่ม หวาน ใสๆ เบสใหญ่ รายละละเอียดครบ ในราคาสุดประหยัดกับ ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.คุ้มค่าน่าลองครับ

รีวิวสเปค
https://youtu.be/wTJuz1G61AM
https://www.youtube.com/watch?v=wTJuz1G61AM&feature=youtu.be

แนวเสียง
NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84
https://www.youtube.com/watch?v=v6_DPNoPshE&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84-2
https://www.youtube.com/watch?v=CHRnkHt5Cek&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84-4
https://www.youtube.com/watch?v=7kg1_uvpDOg&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -5
https://www.youtube.com/watch?v=X3_RfMUkU04&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -6
https://www.youtube.com/watch?v=3p9zHfbb61U&feature=youtu.be

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปล.หลอดที่เสียบแทนได้ : 6AK5/5654 /403A/6J1……

สอบถามเพิ่มเติม
ID: neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

รีวิว
เปลี่ยนการรับฟังของชุดเครื่องเสียงท่าน ให้ อิ่ม นุ่ม หวาน ใสๆ เบสใหญ่ รายละละเอียดครบ ในราคาสุดประหยัดกับ ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.คุ้มค่าน่าลองครับ

รีวิวสเปค
https://youtu.be/wTJuz1G61AM
https://www.youtube.com/watch?v=wTJuz1G61AM&feature=youtu.be

แนวเสียง
NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84
https://www.youtube.com/watch?v=v6_DPNoPshE&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84-2
https://www.youtube.com/watch?v=CHRnkHt5Cek&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84-4
https://www.youtube.com/watch?v=7kg1_uvpDOg&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -5
https://www.youtube.com/watch?v=X3_RfMUkU04&feature=youtu.be

NeeZ Preamp Tube01+Tube amp NeeZ A84+ NeeZ Sp3 -6
https://www.youtube.com/watch?v=3p9zHfbb61U&feature=youtu.be

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปล.หลอดที่เสียบแทนได้ : 6AK5/5654 /403A/6J1……

สอบถามเพิ่มเติม
ID: neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:38:25

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

Tube : 6AK5/5654 RCA Back plate USA. (NOS) 
Capacitor for Audio : Nichicon , Wima Germany , ELNA
Ultra low noise supply

Frequency Response : 20HZ -20KHZ 
Output : 3000mV
Input Sensitivity : 300MV-2000MV
THD : 1000MV 0.1%
SNR : 100DB
Power supply : DC12V 1A
Material : Aluminum alloy case, PCB, gold-plated interface
Size : 100x98x32 mm.
Weight : 350g

Package including
1 x TUBE-01 Preamplifier
1 x Power Supply
2 x Tube 5654 RCA USA. (NOS)

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

Tube : 6AK5/5654 RCA Back plate USA. (NOS)
Capacitor for Audio : Nichicon , Wima Germany , ELNA
Ultra low noise supply

Frequency Response : 20HZ -20KHZ
Output : 3000mV
Input Sensitivity : 300MV-2000MV
THD : 1000MV 0.1%
SNR : 100DB
Power supply : DC12V 1A
Material : Aluminum alloy case, PCB, gold-plated interface
Size : 100x98x32 mm.
Weight : 350g

Package including
1 x TUBE-01 Preamplifier
1 x Power Supply
2 x Tube 5654 RCA USA. (NOS)

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:39:02

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปล.หลอดที่เสียบแทนได้ : 6AK5/5654 /403A/6J1……

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปล.หลอดที่เสียบแทนได้ : 6AK5/5654 /403A/6J1……
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:39:30

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:39:53

ปรีหลอด FX - Audio Tube01 - RCA Back plate USA.

Specification by “NeeZ Only”

ราคาแนะนำ 2450 บาท
ค่าจัดส่ง 80บาท
มีประกัน
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:40:44

NeeZ KT66
Single-Ended Class A Handmade

Specification by NeeZ Only

ราคา 13,900.00 บาท พิเศษ 11,900บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:41:40

NeeZ KT66
Single-Ended Class A Handmade

Specification by NeeZ Only

ราคา 13,900.00 บาท พิเศษ 11,900บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:42:25

# ซื้อกับ NeeZgadet ดีกว่ายังไง ###

- สินค้าของร้าน Neez ผ่านการ fine tune ซึ่งจะได้สเปคและคุณภาพเสียงที่ดีกว่าทั่วๆ ไป ถึงแม้ว่า"รูปลักษณ์ภายนอก"จะเหมือนกันการตาม 

- NeeZ สั่งสเปคและคุณภาพ ของสินค้านั้นๆ กับผู้ผลิตนั้นๆโดยตรง ไม่ใช่การสั่งผ่านเว็บสั่งซื้อของออนไลน์ทั่วไป เช่น ebay, aliexpress ดังนั้น Specification By “NeeZ Only”

- NeeZ เป็นผู้นำเสนอและเปิดตัวสินค้าต่างๆเป็นเจ้าแรกในประเทศ ซึ่งสินค้าทุกตัวผ่านการทดลอง ทดสอบตามมาตราฐาน 
- สินค้าทุกตัวมีประกันหากชำรุดจากการใช้งานปกติในระยะประกันสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันที*
- สินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอ ไม่ใช่ pre-order 
- การซื้อโดยตรงกับร้านในต่างประเทศ หากมีการส่งของกลับไปเคลมโดยตรงกับทางร้านในต่างประเทศ การรับประกันก็จริง แต่ค่าส่งกลับไปลูกค้าต้องรับผิดชอบเองซึ่งมีราคาสูงมาก
- NeeZgadget เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Xuanzu , Bluebird แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วครับ ดังนั้นมั่นใจเลยว่าร้านเราสามารถดูแลบริการหลังการขายได้เต็มที่ 
- ท่านที่เป็นลูกค้าเก่าของ NeeZ จะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าหรือส่วนลด เมื่อท่านซื้อสินค้าชิ้นต่อไป 

- NeeZ มีโชว์รูมให้ทดลองฟัง กับลำโพง JBL L100 + ลำโพง KTT ****

- ทดลองฟังเสียง โทร.093-356-3999

# ซื้อกับ NeeZgadet ดีกว่ายังไง ###

- สินค้าของร้าน Neez ผ่านการ fine tune ซึ่งจะได้สเปคและคุณภาพเสียงที่ดีกว่าทั่วๆ ไป ถึงแม้ว่า"รูปลักษณ์ภายนอก"จะเหมือนกันการตาม

- NeeZ สั่งสเปคและคุณภาพ ของสินค้านั้นๆ กับผู้ผลิตนั้นๆโดยตรง ไม่ใช่การสั่งผ่านเว็บสั่งซื้อของออนไลน์ทั่วไป เช่น ebay, aliexpress ดังนั้น Specification By “NeeZ Only”

- NeeZ เป็นผู้นำเสนอและเปิดตัวสินค้าต่างๆเป็นเจ้าแรกในประเทศ ซึ่งสินค้าทุกตัวผ่านการทดลอง ทดสอบตามมาตราฐาน
- สินค้าทุกตัวมีประกันหากชำรุดจากการใช้งานปกติในระยะประกันสามารถเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทันที*
- สินค้าพร้อมส่งไม่ต้องรอ ไม่ใช่ pre-order
- การซื้อโดยตรงกับร้านในต่างประเทศ หากมีการส่งของกลับไปเคลมโดยตรงกับทางร้านในต่างประเทศ การรับประกันก็จริง แต่ค่าส่งกลับไปลูกค้าต้องรับผิดชอบเองซึ่งมีราคาสูงมาก
- NeeZgadget เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ Xuanzu , Bluebird แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วครับ ดังนั้นมั่นใจเลยว่าร้านเราสามารถดูแลบริการหลังการขายได้เต็มที่
- ท่านที่เป็นลูกค้าเก่าของ NeeZ จะได้ข้อเสนอที่ดีกว่าหรือส่วนลด เมื่อท่านซื้อสินค้าชิ้นต่อไป

- NeeZ มีโชว์รูมให้ทดลองฟัง กับลำโพง JBL L100 + ลำโพง KTT ****

- ทดลองฟังเสียง โทร.093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 10/05/2017 13:44:22

ปรี Tube 02 (W. Germany + USA. ) “ถ่ายทอด สรรพสิ่งแห่งเสียง”

Hard-wire Handmade , Audio Grade รับประกัน 1 ปี

ราคาพิเศษ ช่วงแนะนำ : 8,200บาท
  NeeZgadget   Time Date 22/05/2017 20:31:33

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 30/05/2017 21:33:01

NeeZ KT88pp 45W.+45W.

ราคา 31,900 บาท พิเศษเพียง 28,900บาท รับประกัน 1 ปี
  NeeZgadget   Time Date 04/06/2017 23:24:11

NeeZ KT66
Single-Ended Class A Handmade

Specification by NeeZ Only

ราคา 13,900.00 บาท พิเศษ 11,900บาท
***รับประกัน 1 ปี***
  NeeZgadget   Time Date 13/06/2017 20:02:43

up
  NeeZgadget   Time Date 21/06/2017 21:02:06

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

รีวิวสเปค
https://youtu.be/SNNUpz4uj5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SNNUpz4uj5Q&feature=youtu.be

****แอมป์หลอด 2A3 มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน ไม่ว่าจะนักเล่นรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ หน้าเก่าหรือใหม่ ต่างต้องการมีไว้ในครอบครองสักครั้งหนึ่ง เพราะการถ่ายทอดเสียงที่ฟังแล้วต้อง “หลงเสียงนาง” เคลิ้มหวานอิ่ม ลื่นหูของเสียงกลางในแบบฉบับของ2A3 ขณะที่.....ท่านท่านก็จะติดที่กำลังวัตต์ที่มันช่างดูแล้วน้อยจัง ต้องหาลำโพงเล่นกับมันก็ต้องหาลำโพงที่มีความไวสูงๆมากถึงจะไปด้วยกันได้ดี แนวเพลงที่ฟังก็ต้องเป็นเพลงร้องช้าๆ ดนตรีน้อยชิ้น แต่....เมื่อปัญหาดังกล่าวได้ถูกคลี่คลายโดย NeeZ 2A3 แอมป์หลอดที่ทำให้“กำลังวัตต์ เป็นเพียงแค่ตัวเลข” สามารถเล่นได้หลากหลาย ตอบสนองกับแนวเพลงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงหวานซึ่ง หลงเสียงนาง จนถึงเพลงป๊อปร็อค ก็สามารถสอบผ่านได้โดยไม่ยากเย็น มวลสารทั้งหมดถูกแมตต์กัน ตั้งแต่หลอด2A3Bของนกยูงทอง หลอดปรี หลอดเรตติไฟล์ หม้อแปลงทั้งหมดขนาดใหญ่และใช้มือพันลวดทองแดงเส้นต่อเส้นแล้วครอบทับในตัวครอบอีกชั้นเพื่อความนิ่งสงัดสูงสุด อุปกรณ์ภายในล้วนคัดเกรดมาอย่างดีไปจนถึงสายที่ใช้ไวร์ริ่งในจุดสำคัญต่างๆซึ่งใช้สาย Western Electric wire cable (WE)
==================================================
ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องชาย
https://youtu.be/3dfdzvm9biE
https://www.youtube.com/watch?v=3dfdzvm9biE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องหญิง
https://youtu.be/D8Jy9G231yE
https://www.youtube.com/watch?v=D8Jy9G231yE&feature=youtu.be

เทสกันนัม
https://youtu.be/MUa7spQX6ow
https://www.youtube.com/watch?v=MUa7spQX6ow&feature=youtu.be

#แอมป์หลอด2A3 Eng 
https://youtu.be/fsdskMCOD5M
https://www.youtube.com/watch?v=fsdskMCOD5M&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 Eng2
https://youtu.be/N1qvQQ0Pp2c
https://www.youtube.com/watch?v=N1qvQQ0Pp2c&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 Eng2
https://youtu.be/Ez-Pt3k7rKI
https://www.youtube.com/watch?v=Ez-Pt3k7rKI&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงจีน
https://youtu.be/v0Tet8Ktsxc
https://www.youtube.com/watch?v=v0Tet8Ktsxc&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงจีน
https://youtu.be/oj6pufktgPY
https://www.youtube.com/watch?v=oj6pufktgPY&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงเร็ว
https://youtu.be/l-iSCK7z62o
https://www.youtube.com/watch?v=l-iSCK7z62o&feature=youtu.be

Specification by Neez Gadget

==================================================
ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****

ID: @neezgadget 
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

รีวิวสเปค
https://youtu.be/SNNUpz4uj5Q
https://www.youtube.com/watch?v=SNNUpz4uj5Q&feature=youtu.be

****แอมป์หลอด 2A3 มีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน ไม่ว่าจะนักเล่นรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ หน้าเก่าหรือใหม่ ต่างต้องการมีไว้ในครอบครองสักครั้งหนึ่ง เพราะการถ่ายทอดเสียงที่ฟังแล้วต้อง “หลงเสียงนาง” เคลิ้มหวานอิ่ม ลื่นหูของเสียงกลางในแบบฉบับของ2A3 ขณะที่.....ท่านท่านก็จะติดที่กำลังวัตต์ที่มันช่างดูแล้วน้อยจัง ต้องหาลำโพงเล่นกับมันก็ต้องหาลำโพงที่มีความไวสูงๆมากถึงจะไปด้วยกันได้ดี แนวเพลงที่ฟังก็ต้องเป็นเพลงร้องช้าๆ ดนตรีน้อยชิ้น แต่....เมื่อปัญหาดังกล่าวได้ถูกคลี่คลายโดย NeeZ 2A3 แอมป์หลอดที่ทำให้“กำลังวัตต์ เป็นเพียงแค่ตัวเลข” สามารถเล่นได้หลากหลาย ตอบสนองกับแนวเพลงได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงหวานซึ่ง หลงเสียงนาง จนถึงเพลงป๊อปร็อค ก็สามารถสอบผ่านได้โดยไม่ยากเย็น มวลสารทั้งหมดถูกแมตต์กัน ตั้งแต่หลอด2A3Bของนกยูงทอง หลอดปรี หลอดเรตติไฟล์ หม้อแปลงทั้งหมดขนาดใหญ่และใช้มือพันลวดทองแดงเส้นต่อเส้นแล้วครอบทับในตัวครอบอีกชั้นเพื่อความนิ่งสงัดสูงสุด อุปกรณ์ภายในล้วนคัดเกรดมาอย่างดีไปจนถึงสายที่ใช้ไวร์ริ่งในจุดสำคัญต่างๆซึ่งใช้สาย Western Electric wire cable (WE)
==================================================
ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องชาย
https://youtu.be/3dfdzvm9biE
https://www.youtube.com/watch?v=3dfdzvm9biE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องหญิง
https://youtu.be/D8Jy9G231yE
https://www.youtube.com/watch?v=D8Jy9G231yE&feature=youtu.be

เทสกันนัม
https://youtu.be/MUa7spQX6ow
https://www.youtube.com/watch?v=MUa7spQX6ow&feature=youtu.be

#แอมป์หลอด2A3 Eng
https://youtu.be/fsdskMCOD5M
https://www.youtube.com/watch?v=fsdskMCOD5M&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 Eng2
https://youtu.be/N1qvQQ0Pp2c
https://www.youtube.com/watch?v=N1qvQQ0Pp2c&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 Eng2
https://youtu.be/Ez-Pt3k7rKI
https://www.youtube.com/watch?v=Ez-Pt3k7rKI&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงจีน
https://youtu.be/v0Tet8Ktsxc
https://www.youtube.com/watch?v=v0Tet8Ktsxc&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงจีน
https://youtu.be/oj6pufktgPY
https://www.youtube.com/watch?v=oj6pufktgPY&feature=youtu.be

แอมป์หลอด 2A3 เพลงเร็ว
https://youtu.be/l-iSCK7z62o
https://www.youtube.com/watch?v=l-iSCK7z62o&feature=youtu.be

Specification by Neez Gadget

==================================================
ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****

ID: @neezgadget
FB : neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 18/07/2017 15:27:13

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

Coupling Capacitor : EVOX RIFA 
Power tubes : 2 x “PSVANE 2A3B” NIB. (Hi-Fi)
Driver & Pre tubes : 6F3 (6BM8)
Rectifier tube : Shuguang 5U4 /5Z3P NOS.
Output power : 3.5 W + 3.5 W (Class A.)
Output transformer : HIFI quality Handmade

Volume : Japan ALPS potentiometer
Resistor : R Sink 25W. ….
Capacitor for Audio : Matsushita japan, Nichicon Japan, EVOX RIFA 

Input Connector : Gold Plate Taiwan RCA
Output impedance:4 Ohm ,8Ohm.
Output Connector : Gold Plate Binding Post Taiwan 
Wiring cable : Western Electric wire cable (WE)
Size (W x D x H) : 430mm.X 310mm. X 290mm.
Net Weight : 19 kg
==================================================
ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

Coupling Capacitor : EVOX RIFA
Power tubes : 2 x “PSVANE 2A3B” NIB. (Hi-Fi)
Driver & Pre tubes : 6F3 (6BM8)
Rectifier tube : Shuguang 5U4 /5Z3P NOS.
Output power : 3.5 W + 3.5 W (Class A.)
Output transformer : HIFI quality Handmade

Volume : Japan ALPS potentiometer
Resistor : R Sink 25W. ….
Capacitor for Audio : Matsushita japan, Nichicon Japan, EVOX RIFA

Input Connector : Gold Plate Taiwan RCA
Output impedance:4 Ohm ,8Ohm.
Output Connector : Gold Plate Binding Post Taiwan
Wiring cable : Western Electric wire cable (WE)
Size (W x D x H) : 430mm.X 310mm. X 290mm.
Net Weight : 19 kg
==================================================
ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 18/07/2017 15:29:45

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 18/07/2017 15:30:47

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 18/07/2017 15:31:27

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 19,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 18/07/2017 15:33:07

#แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

Specification by Neez Gadget

ราคาพิเศษเพียง 17,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 29/07/2017 16:33:02

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955
  NeeZgadget   Time Date 09/08/2017 20:18:59

ลำโพง NS2000 Modify By POEM Audio

แนวเสียง : ลำโพงตัวนี้ผ่านการคัดเลือกจากหลายๆตัว แล้วนำมาปรับจูนใหม่หมดตั้งแต่ Crossover network สายลำโพง ไปยันท่อลมเบส โดย “POEM” บางบัวทอง โดยดอกลำโพงกลาง/ต่ำทำจาดเส้นใยเคฟล่าสีเหลืองสวยงามที่มีความเบาแต่ทนทานสูงสุดโดยสามารถถ่ายทอดความถี่ต่างๆได้อย่างราบเรียบเที่ยงตรงตอบสนองไดนามิคเร้นได้ดีเยี่ยม ดอกลำโพงเสียงแหลมทำจากผ้าไหมให้เสียงได้หวานฉ่ำเปิดโปร่ง ขั้วลำโพงด้านหลังแบบไบร์ดิ้งโพส ผลลัพธ์คือ มวลเสียงเสียงกลางที่คมชัด อิ่มใหญ่มีมวล ,แหลมพลิ้วเปิด รายละเอียดดีขึ้นกว่าตัวเดิมๆจากโรงงามมาก ,เบสก็ได้ความกระชับ หัวเบสชัดเจนขึ้น ฟังดีกว่าตัวเดิมๆจากโรงงานที่ว่าฟังง่ายอยู่แล้วขึ้นไปอีกพอสมควรเลยที่เดียว กล่าวมาคือ NS-2000 Modify By POEM Audio

รีวิว

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องชาย
https://youtu.be/3dfdzvm9biE
https://www.youtube.com/watch?v=3dfdzvm9biE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องหญิง
https://youtu.be/D8Jy9G231yE
https://www.youtube.com/watch?v=D8Jy9G231yE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด Reference By POEM
https://www.youtube.com/watch?v=lu17pl7NYYY&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch Man

https://www.youtube.com/watch?v=en5FHFUOTHw&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch
https://www.youtube.com/watch?v=9iz542sLNQ8&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch Wo Bass
https://www.youtube.com/watch?v=S2MzjJlN9Nc&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Eng
https://www.youtube.com/watch?v=v1L98fUjxXs&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC EngW1
https://www.youtube.com/watch?v=KLC6Ji-MvPQ&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC EngW2
https://www.youtube.com/watch?v=EX8N6t7A_VM&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+GC Per
https://www.youtube.com/watch?v=TSQNvAXOfQY&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+GC Per2
https://www.youtube.com/watch?v=2Nnq1B9RIW0&feature=youtu.be

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท

รับประกัน 1 ปีจัดส่งEMS/Kerry+250บาท

สอบถามเพิ่มเติม 
ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
POEM 081-627-8660

ลำโพง NS2000 Modify By POEM Audio

แนวเสียง : ลำโพงตัวนี้ผ่านการคัดเลือกจากหลายๆตัว แล้วนำมาปรับจูนใหม่หมดตั้งแต่ Crossover network สายลำโพง ไปยันท่อลมเบส โดย “POEM” บางบัวทอง โดยดอกลำโพงกลาง/ต่ำทำจาดเส้นใยเคฟล่าสีเหลืองสวยงามที่มีความเบาแต่ทนทานสูงสุดโดยสามารถถ่ายทอดความถี่ต่างๆได้อย่างราบเรียบเที่ยงตรงตอบสนองไดนามิคเร้นได้ดีเยี่ยม ดอกลำโพงเสียงแหลมทำจากผ้าไหมให้เสียงได้หวานฉ่ำเปิดโปร่ง ขั้วลำโพงด้านหลังแบบไบร์ดิ้งโพส ผลลัพธ์คือ มวลเสียงเสียงกลางที่คมชัด อิ่มใหญ่มีมวล ,แหลมพลิ้วเปิด รายละเอียดดีขึ้นกว่าตัวเดิมๆจากโรงงามมาก ,เบสก็ได้ความกระชับ หัวเบสชัดเจนขึ้น ฟังดีกว่าตัวเดิมๆจากโรงงานที่ว่าฟังง่ายอยู่แล้วขึ้นไปอีกพอสมควรเลยที่เดียว กล่าวมาคือ NS-2000 Modify By POEM Audio

รีวิว

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องชาย
https://youtu.be/3dfdzvm9biE
https://www.youtube.com/watch?v=3dfdzvm9biE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด2A3 ทดสอบนักร้องหญิง
https://youtu.be/D8Jy9G231yE
https://www.youtube.com/watch?v=D8Jy9G231yE&feature=youtu.be

ลำโพง By POEM +แอมป์หลอด Reference By POEM
https://www.youtube.com/watch?v=lu17pl7NYYY&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch Man

https://www.youtube.com/watch?v=en5FHFUOTHw&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch
https://www.youtube.com/watch?v=9iz542sLNQ8&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Ch Wo Bass
https://www.youtube.com/watch?v=S2MzjJlN9Nc&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC Eng
https://www.youtube.com/watch?v=v1L98fUjxXs&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC EngW1
https://www.youtube.com/watch?v=KLC6Ji-MvPQ&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+Amp GC EngW2
https://www.youtube.com/watch?v=EX8N6t7A_VM&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+GC Per
https://www.youtube.com/watch?v=TSQNvAXOfQY&feature=youtu.be

NS 2000+DAC1541Sig+GC Per2
https://www.youtube.com/watch?v=2Nnq1B9RIW0&feature=youtu.be

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท

รับประกัน 1 ปีจัดส่งEMS/Kerry+250บาท

สอบถามเพิ่มเติม
ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
POEM 081-627-8660
  NeeZgadget   Time Date 09/08/2017 20:41:56

ลำโพงNobsound NS2000 Modify By POEM Audio

Technical Information

Type : 2 Way Bookshelf 
Bass/Midrange : 6.5 inch Kevlar Cone Woofer
Tweeter : 1 inch silk dome

Frequency response : 48Hz-20kHz
Sensitivity : 88 dB for +-2dB
Recommended Amplifiers : 10 - 100 watts 
Impedance : 4 Ohm

Cabinet : Wood
Dimensions : 320 mm (H): 185 mm (W): 220 mm (D)
Weight (g) : 11 kg

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท
รับประกัน 1 ปี

ลำโพงNobsound NS2000 Modify By POEM Audio

Technical Information

Type : 2 Way Bookshelf
Bass/Midrange : 6.5 inch Kevlar Cone Woofer
Tweeter : 1 inch silk dome

Frequency response : 48Hz-20kHz
Sensitivity : 88 dB for +-2dB
Recommended Amplifiers : 10 - 100 watts
Impedance : 4 Ohm

Cabinet : Wood
Dimensions : 320 mm (H): 185 mm (W): 220 mm (D)
Weight (g) : 11 kg

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท
รับประกัน 1 ปี
  NeeZgadget   Time Date 09/08/2017 20:42:41

อินติเกรตหลอด 6L6 Class A Handmade

Standard Ver. ราคา 11,999 บาท พิเศษ 9,999 บาท
“Special” Ver. ราคา 12,999 บาท พิเศษ 10,999 บาท

*** รับประกัน 1 ปี ***
Kerry/EMS +150 บาท
  NeeZgadget   Time Date 19/08/2017 20:27:55

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 26/08/2017 23:17:57

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 0933563999
  NeeZgadget   Time Date 29/08/2017 00:09:29

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 02/09/2017 10:19:43

ลำโพงNobsound NS2000 Modify By POEM Audio

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท
รับประกัน 1 ปี
  NeeZgadget   Time Date 06/09/2017 14:02:57

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 07/09/2017 21:08:21

แอมป์หลอด2A3 ทดลองฟังได้ที่ POEM Audio

“เมื่อWatts เป็นเพียงแค่ตัวเลข”

ราคาพิเศษเพียง 17,900 บาท !!!
****ใหม่+มีประกัน ****
  NeeZgadget   Time Date 08/09/2017 22:16:32

อินติเกรตแอมป์หลอด+ปรีหลอด USA 2 in 1

"The Cube"

ราคา 5,555 บาท พิเศษช่วงแนะนำ 3,950บาท
  NeeZgadget   Time Date 12/09/2017 19:12:33

ลำโพงNobsound NS2000 Modify By POEM Audio

ราคา 9,990 บาทพิเศษ 8,700 บาท
รับประกัน 1 ปี

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 18/09/2017 18:58:08

สินค้าพร้อมจำหน่ายครับ
  NeeZgadget   Time Date 24/09/2017 22:44:47

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 27/09/2017 22:29:50

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 28/09/2017 22:38:48

อินติเกรตแอมป์หลอด A300

The Great Vocal & Quality Sound
Single End // Hard-Wire // Handmade
ประกับข้างด้วย "ไม้ชิงชัน"

Specification by NeeZ Only

ราคา 29,900.00 บาท พิเศษเปิดตัวเพียง 27,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
  NeeZgadget   Time Date 30/09/2017 23:00:31

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 01/10/2017 22:33:49

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 06/10/2017 21:21:38

สอบถามเพิ่มเติม 
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 09/10/2017 09:18:54

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 12/10/2017 07:50:36

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 13/10/2017 21:21:10

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 15/10/2017 09:48:23

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 19/10/2017 21:50:08

up
  NeeZgadget   Time Date 23/10/2017 22:19:12

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 27/10/2017 22:17:58

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 29/10/2017 22:51:51

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 29/10/2017 22:51:51

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/

โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 31/10/2017 20:55:45

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/

โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 01/11/2017 22:22:15

อัพ
  NeeZgadget   Time Date 04/11/2017 00:18:42

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget 
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/

โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/

โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 07/11/2017 10:31:42

อัพ
  NeeZgadget   Time Date 10/11/2017 17:21:39

up
  NeeZgadget   Time Date 20/11/2017 21:29:35

up
  NeeZgadget   Time Date 22/11/2017 21:41:04

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/

โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 25/11/2017 22:34:40

0.
แอมป์หลอดหูฟัง Xuanzu U808
ใช้ Op-Amp BB OPA627AU x4ตัว 3,190บาท Only By NeeZ
พิเศษ Sale 2,500 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 4 ตัวเท่านั้น*****

1.
อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

ราคา 17,950 บาท พิเศษClearance Sale 12,900 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น*****

2.
อินติเกรตแอมป์ T-100 หวนคิดถึงวันวาน 300W.

ราคา 8,200 บาท พิเศษClearance Sale 5,000 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น***** สินค้ามีตำหนิ เป็นรอยด้านข้างเครื่อง****

3.
DAC Bluebird DAC D2 ---มีประกัน---

State of The Art

ราคา 8,290 บาท พิเศษ Clearance Sale 5,600 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 2 ตัวเท่านั้น***** สินค้าใหม่****

4.
NobSound MS-10D MKII 2017 Ver.

ราคาพิเศษ Clearance Sale 5,400 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น***** สินค้าใหม่****

5.
DAC Grand ES9028PRO
ราคา 20,900.00 บาท พิเศษเพียง 17,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
ปล.อีก*1เครื่องเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com/
โทร 093-356-3999

0.
แอมป์หลอดหูฟัง Xuanzu U808
ใช้ Op-Amp BB OPA627AU x4ตัว 3,190บาท Only By "NeeZ"
พิเศษ Sale 2,500 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 4 ตัวเท่านั้น*****

1.
อินติเกรตหลอด NeeZ A34 (EL34) V.2 Class A Handmade + Bluetooth 4.0

ราคา 17,950 บาท พิเศษClearance Sale 12,900 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น*****

2.
อินติเกรตแอมป์ T-100 "หวนคิดถึงวันวาน" 300W.

ราคา 8,200 บาท พิเศษClearance Sale 5,000 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น***** สินค้ามีตำหนิ เป็นรอยด้านข้างเครื่อง****

3.
DAC Bluebird DAC D2 ---มีประกัน---

"State of The Art"

ราคา 8,290 บาท พิเศษ Clearance Sale 5,600 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 2 ตัวเท่านั้น***** สินค้าใหม่****

4.
NobSound MS-10D MKII 2017 Ver.

ราคาพิเศษ Clearance Sale 5,400 บาท
*** มีรับประกัน *** เพียง 1 ตัวเท่านั้น***** สินค้าใหม่****

5.
DAC Grand ES9028PRO
ราคา 20,900.00 บาท พิเศษเพียง 17,900บาท*
*** รับประกัน 1 ปี ***
ปล.อีก*1เครื่องเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 26/11/2017 10:33:10

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 30/11/2017 12:19:33

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955
  NeeZgadget   Time Date 11/12/2017 22:44:49

up
  NeeZgadget   Time Date 15/12/2017 22:34:18

up
  NeeZgadget   Time Date 23/12/2017 00:12:51

up
  NeeZgadget   Time Date 26/12/2017 08:18:16

สอบถามเพิ่มเติม 
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget 
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี @ด้านหน้าด้วยครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 22/01/2018 21:01:57

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 30/01/2018 23:18:44

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 06/02/2018 22:56:29

สอบถามเพิ่มเติม
ID line : @neezgadget
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 06/02/2018 22:57:33

UP
  NeeZgadget   Time Date 07/02/2018 22:30:50

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 10/02/2018 14:56:14

สอบถามเพิ่มเติม
Line ID: @neezgadget (มี@ข้างหน้าด้วยนะครับ)
FB: neezgadget
http://www.neezgadget.com/
โทร 081-544-3955, 093-356-3999
  NeeZgadget   Time Date 12/02/2018 00:13:16

UP
  NeeZgadget   Time Date 15/02/2018 16:04:44

อัพ
  NeeZgadget   Time Date 17/02/2018 00:16:14

อัพ
  NeeZgadget   Time Date 29/05/2018 19:51:20
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top