เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord  Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC  JPS Labs THE DIGITAL  สภาพดี 3 รายการ

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland] [ Sold - ขายแล้ว ]
มีกรองแบบคู่ซึ่งช่วยขจัดเสียงรบกวนและความผิดเพี้ยน ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานที่
220V ที่ความถี่ (50-60Hz) เทคโนโลยี MIT Filterpole
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
สภาพตามรุป (พร้อม เอกสาร 2 แผ่น)
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA] [ Sold - ขายแล้ว ]
กล่องกรองคู่ 2 กระเปาะ มือแรกใช้เอง สภาพตามรุป
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 633 | ตอบ 9 )   Time Date 21/08/2018 19:33:33

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland]  [ Sold - ขายแล้ว ]
มีกรองแบบคู่ซึ่งช่วยขจัดเสียงรบกวนและความผิดเพี้ยน ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานที่ 
220V ที่ความถี่ (50-60Hz) เทคโนโลยี MIT Filterpole 
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
เมื่อก่อน ใช้กับ DAC Assemblage DAC 2.0 (HDCD DAC) by Sonic Frontiers
สภาพตามรุป (พร้อม เอกสาร 2 แผ่น) 
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland] [ Sold - ขายแล้ว ]
มีกรองแบบคู่ซึ่งช่วยขจัดเสียงรบกวนและความผิดเพี้ยน ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานที่
220V ที่ความถี่ (50-60Hz) เทคโนโลยี MIT Filterpole
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
เมื่อก่อน ใช้กับ DAC Assemblage DAC 2.0 (HDCD DAC) by Sonic Frontiers
สภาพตามรุป (พร้อม เอกสาร 2 แผ่น)
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท
  onee   Time Date 21/08/2018 19:34:27

02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA] 
กล่องกรองคู่ 2 กระเปาะ มือแรกใช้เอง สภาพตามรุป 
เมื่อก่อน ใช้กับ DAC Assemblage DAC 3.1 and D2D-1 Sample Rate Converter
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA]
กล่องกรองคู่ 2 กระเปาะ มือแรกใช้เอง สภาพตามรุป
เมื่อก่อน ใช้กับ DAC Assemblage DAC 3.1 and D2D-1 Sample Rate Converter
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท
  onee   Time Date 22/08/2018 06:46:24

03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] 
สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA]
สายไฟ AC ที่ผ่านการกรองสูง - การแยกเสียงรบกวนจากคลื่นความถี่ RF มากกว่า 40 dB
สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดอ่อน ชุดต้นทาง ( CD , DAC )
เมื่อก่อน ใช้กับ เครื่องเล่น CD Transport C.E.C.
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ร้าน cd green เชียงใหม่ (คุณนิรัตน์)
สภาพตามรุป ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท
  onee   Time Date 22/08/2018 06:47:24

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland]  [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA]   [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland] [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA] [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 23/08/2018 07:49:49

+
  onee   Time Date 24/08/2018 07:08:49

++
  onee   Time Date 24/08/2018 17:17:30

+++
  onee   Time Date 05/09/2018 17:04:54

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland] [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA] [Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

ปล่อย สาย AC MIT Z-Cord Power กับ AC Transparent Audio PowerLinit Plus กับ AC JPS Labs THE DIGITAL สภาพดี 3 รายการ

01.สายไฟ AC MIT Z-Cord Power Cable ยาว 2 เมตร [made in holland] [ Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย 4,200บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

02.สายไฟ AC Transparent Audio PowerLinit Plus ยาว 2 เมตร [Made in USA] [Sold - ขายแล้ว ]
ปล่อย5,800บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท


03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 10/09/2018 13:14:45

03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

03.สายไฟ JPS Labs THE DIGITAL AC ยาว 2 เมตร [Made in the USA] [ ยังอยู่ ]
ปล่อย 10,500บาท + ค่าจัดส่ง EMS. 150 บาท

ทั้ง3 รายการ มือแรกใช้เอง รับ หลายรายการ ลด 5% ฟรี จัดส่ง EMS. ให้

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 16/09/2018 08:27:03
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top