เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ปล่อยอุปกรณ์ Accessories Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] สภาพใหม่ 1 รายการ

ปล่อยอุปกรณ์ Accessories Totem Acoustic Beak   [ Made in Canada ] สภาพใหม่ 1 รายการ

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท

Speaker voodoo
totem beak ใช้เพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้านบนของตู้ลำโพง
เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของลำโพงโดยเฉพาะการทำงานของทวีตเตอร์
การวาง Beak บนลำโพงใด ๆ จะช่วยในการควบคุมการสั่นสะเทือนให้และลดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลำโพงทวีตเตอร์และสิ่งที่แนบมา

อ้างอิง จากเวป

Totem Beaks | Hi-Fi Systems Reviews | HighFidelityReview - Hi-Fi ...
http://www.highfidelityreview.com/totem-beaks.html

Totem Acoustic Beak | Stereophile.com
https://www.stereophile.com/content/totem-acoustic-beak

Speaker voodoo? Totem Beaks...
https://www.whathifi.com/forum/hi-fi/speaker-voodoo-totem-beaks

Totem Beaks review - ecoustics.com
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/551090.html

Review: Totem Beak Tweak | Audiogon Discussion Forum
https://forum.audiogon.com/discussions/review-totem-beak-tweak

youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ilmmA4WqeV0

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

  onee (อ่าน 759 | ตอบ 15 )   Time Date 13/08/2018 12:19:49

+1

+1
  onee   Time Date 13/08/2018 12:20:29

+2

+2
  onee   Time Date 13/08/2018 12:20:59

+3

+3
  onee   Time Date 13/08/2018 12:21:21

+4

+4
  onee   Time Date 13/08/2018 12:21:49

+5

+5
  onee   Time Date 13/08/2018 12:23:05

+6

+6
  onee   Time Date 13/08/2018 12:23:32

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก 
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท

Speaker voodoo
totem beak ใช้เพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้านบนของตู้ลำโพง 
เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของลำโพงโดยเฉพาะการทำงานของทวีตเตอร์ 
การวาง Beak บนลำโพงใด ๆ จะช่วยในการควบคุมการสั่นสะเทือนให้และลดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลำโพงทวีตเตอร์และสิ่งที่แนบมา

อ้างอิง จากเวป

Totem Beaks | Hi-Fi Systems Reviews | HighFidelityReview - Hi-Fi ...
http://www.highfidelityreview.com/totem-beaks.html

Totem Acoustic Beak | Stereophile.com
https://www.stereophile.com/content/totem-acoustic-beak

Speaker voodoo? Totem Beaks...
https://www.whathifi.com/forum/hi-fi/speaker-voodoo-totem-beaks

Totem Beaks review - ecoustics.com
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/551090.html

Review: Totem Beak Tweak | Audiogon Discussion Forum
https://forum.audiogon.com/discussions/review-totem-beak-tweak

youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ilmmA4WqeV0

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท

Speaker voodoo
totem beak ใช้เพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้านบนของตู้ลำโพง
เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของลำโพงโดยเฉพาะการทำงานของทวีตเตอร์
การวาง Beak บนลำโพงใด ๆ จะช่วยในการควบคุมการสั่นสะเทือนให้และลดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลำโพงทวีตเตอร์และสิ่งที่แนบมา

อ้างอิง จากเวป

Totem Beaks | Hi-Fi Systems Reviews | HighFidelityReview - Hi-Fi ...
http://www.highfidelityreview.com/totem-beaks.html

Totem Acoustic Beak | Stereophile.com
https://www.stereophile.com/content/totem-acoustic-beak

Speaker voodoo? Totem Beaks...
https://www.whathifi.com/forum/hi-fi/speaker-voodoo-totem-beaks

Totem Beaks review - ecoustics.com
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/551090.html

Review: Totem Beak Tweak | Audiogon Discussion Forum
https://forum.audiogon.com/discussions/review-totem-beak-tweak

youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ilmmA4WqeV0

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 13/08/2018 12:24:06

+
  onee   Time Date 14/08/2018 06:53:32

++
  onee   Time Date 15/08/2018 11:43:26

+++
  onee   Time Date 05/09/2018 07:35:37

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก 
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

Speaker voodoo
totem beak ใช้เพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้านบนของตู้ลำโพง 
เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของลำโพงโดยเฉพาะการทำงานของทวีตเตอร์ 
การวาง Beak บนลำโพงใด ๆ จะช่วยในการควบคุมการสั่นสะเทือนให้และลดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลำโพงทวีตเตอร์และสิ่งที่แนบมา

อ้างอิง จากเวป

Totem Beaks | Hi-Fi Systems Reviews | HighFidelityReview - Hi-Fi ...
http://www.highfidelityreview.com/totem-beaks.html

Totem Acoustic Beak | Stereophile.com
https://www.stereophile.com/content/totem-acoustic-beak

Speaker voodoo? Totem Beaks...
https://www.whathifi.com/forum/hi-fi/speaker-voodoo-totem-beaks

Totem Beaks review - ecoustics.com
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/551090.html

Review: Totem Beak Tweak | Audiogon Discussion Forum
https://forum.audiogon.com/discussions/review-totem-beak-tweak

youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ilmmA4WqeV0

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

Speaker voodoo
totem beak ใช้เพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นด้านบนของตู้ลำโพง
เสียงสะท้อนเหล่านี้ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของลำโพงโดยเฉพาะการทำงานของทวีตเตอร์
การวาง Beak บนลำโพงใด ๆ จะช่วยในการควบคุมการสั่นสะเทือนให้และลดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลำโพงทวีตเตอร์และสิ่งที่แนบมา

อ้างอิง จากเวป

Totem Beaks | Hi-Fi Systems Reviews | HighFidelityReview - Hi-Fi ...
http://www.highfidelityreview.com/totem-beaks.html

Totem Acoustic Beak | Stereophile.com
https://www.stereophile.com/content/totem-acoustic-beak

Speaker voodoo? Totem Beaks...
https://www.whathifi.com/forum/hi-fi/speaker-voodoo-totem-beaks

Totem Beaks review - ecoustics.com
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/551090.html

Review: Totem Beak Tweak | Audiogon Discussion Forum
https://forum.audiogon.com/discussions/review-totem-beak-tweak

youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ilmmA4WqeV0

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 07/09/2018 07:00:56

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก  [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018)
รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]
ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 15/09/2018 06:44:29

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
[ รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018) ]

รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
[ รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018) ]

รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 18/09/2018 07:32:41

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
[ รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018) ]

รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518 
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518 
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )

Totem Acoustic Beak [ Made in Canada ] 1 กล่อง มี 2ลูก [15-09-2018]
มี2ชุด ชุดมีกล่อง 1ชุด กับ ชุดไม่มีกล่อง 1 ชุด
มือแรกใช้เอง ซื้อที่ บริษัท Deco 2000 จำกัด
[ รายการมีกล่อง 3,900 บาท +ems. 100 บาท (ขายแล้ว 16-08-2018) ]

รายการไม่มีกล่อง 3,700 บาท +ems. 100 บาท [ ยังอยู่ ]

ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
onee
ขอบคุณครับ
โทร. 082-7655518
หรือ 091-8594060
LINE ID : 082-7655518
LINE ID : oneeman.
E.mail : oneone1971@hotmail.co.th
( เช็ดเครดิส ได้ จาก Google โดย เลือกกด หมายเลขโทรศัพท์ ครับ )
  onee   Time Date 29/09/2018 07:21:17

+1
  onee   Time Date 16/11/2018 20:07:12
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top