เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ยอดแอมป์ 'GAINCLONE' ลองแล้วจะติดใจครับ (เข้าใหม่ล่าสุด)

ยอดแอมป์ GAINCLONE ลองแล้วจะติดใจครับ (เข้าใหม่ล่าสุด)

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

  tiger.2514 (อ่าน 393 | ตอบ 6 )   Time Date 09/08/2018 08:51:03

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 09/08/2018 08:51:39

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 09/08/2018 08:52:17

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 09/08/2018 08:54:06

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 09/08/2018 08:54:26

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 09/08/2018 08:54:51

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก 

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772

อุปกรณ์นำเข้าทุกเดือนครับ ตัวกล่องประกอบในบ้านเรา หน้า-หลังอลูมิเนียมโครงสร้างเป็นไม้ออกแบบคลาสสิคสวยงามแบบเรียบๆดูดีตามรูปครับ โทนเสียงแบบแอมป์ไฮเอนด์ กลางแหลมเด่นมากเสียงร้องสุดยอดเบสออกนุ่มไม่บวม กำลังขับกำลังดี 48w.+48w.ที่ 8โอม ขับลำโพง 10นิ้วได้สบายครับ ในตัวเครื่องมีชุดป้องกันลำโพง เสียบไฟบ้านเรา 220v. สามารถต่อIN-PUT 2 ช่อง ปลั๊กไฟด้านท้ายเครื่อง สามารถถอดเปลียนเล่นได้ตามสะดวก

(รุ่นนี้ผมใส่หม้อแปลงใหญ่ 5แอมป์ให้เลย)

ขายเพียงเครื่องละ 3,500บาท ราคานี้ผมรวมส่งทั่วไทย โทรและไลน์ 0610097772
  tiger.2514   Time Date 13/08/2018 09:05:21
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top