เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

สายสัญญาณ Hi End / Made in Japan

สายสัญญาณ Hi End / Made in Japan

Andorohatmuse RCA Cable ( Rhodium Version )

Rhodium RCA Connector
Hi End Wide Bnadwidth Cable
Rare Item / Made in Japan

15000
EMS 100

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290

  Zeng (อ่าน 2,128 | ตอบ 65 )   Time Date 22/04/2018 11:46:16

.

.
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:47:10

.

.
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:47:34

ค่าความเก็บประจุ ( Capacitance )ต่ำที่สุดในโลก 8 pF/m ( ยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะประจุจะไหลผ่านสายไปไม่ถูกกักไว้ในสาย)

เทียบกับ

VALHALLA 2 ANALOG INTERCONNECT


SPECIFICATIONS

Insulation:	High purity class 1.1 extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Construction:	Mechanically tuned lay, length and Dual Mono-Filament design
Conductors:	10 x 24 AWG
Material:	Silver-plated 99.999999% solid core OFC
*** Capacitance:	17.0pF/ft
Inductance:	0.076μH/ft
Overall Shield Coverage:	97% Total coverage with 2 layers of silver-plated shielding
Velocity of Propagation:	87%
Termination:	Nordost HOLO:PLUG® Gold Plated RCA or XLR

ค่าความเก็บประจุ ( Capacitance )ต่ำที่สุดในโลก 8 pF/m ( ยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะประจุจะไหลผ่านสายไปไม่ถูกกักไว้ในสาย)

เทียบกับ

VALHALLA 2 ANALOG INTERCONNECT


SPECIFICATIONS

Insulation: High purity class 1.1 extruded Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
Construction: Mechanically tuned lay, length and Dual Mono-Filament design
Conductors: 10 x 24 AWG
Material: Silver-plated 99.999999% solid core OFC
*** Capacitance: 17.0pF/ft
Inductance: 0.076μH/ft
Overall Shield Coverage: 97% Total coverage with 2 layers of silver-plated shielding
Velocity of Propagation: 87%
Termination: Nordost HOLO:PLUG® Gold Plated RCA or XLR
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:48:04

ตัวนำทองแดงถูกรีดให้เล็กสุดเหลือเพียง 0.03 mm และใช้เพียง 18 เส้นต่อกลุ่ม 

ตัวนำยิ่งถูกทำให้เล็กเท่าไร ความเร็วของประจุในสายยิ่งวิ่งได้เร็ว

สายเป็นแบบ High Bandwidth

ตัวนำทองแดงถูกรีดให้เล็กสุดเหลือเพียง 0.03 mm และใช้เพียง 18 เส้นต่อกลุ่ม

ตัวนำยิ่งถูกทำให้เล็กเท่าไร ความเร็วของประจุในสายยิ่งวิ่งได้เร็ว

สายเป็นแบบ High Bandwidth
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:49:14

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:49:59

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 22/04/2018 11:50:35

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 25/04/2018 08:30:59

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 28/04/2018 09:36:27

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/04/2018 16:06:27

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/05/2018 09:10:27

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/05/2018 10:54:53

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/05/2018 09:29:53

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/05/2018 10:51:11

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/05/2018 10:10:45

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 16/05/2018 09:19:37

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/05/2018 10:31:53

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/05/2018 09:39:16

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/05/2018 12:00:50

Line หรือ โทรได้ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 31/05/2018 09:16:14

Line หรือ โทรได้ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 02/06/2018 09:34:28

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 04/06/2018 10:28:09

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/06/2018 09:45:03

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/06/2018 09:34:10

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/06/2018 09:34:25

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 13/06/2018 09:30:45

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/06/2018 08:33:43

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/06/2018 09:36:29

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 22/06/2018 09:03:02

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/06/2018 09:26:05

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 26/06/2018 09:29:36

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/06/2018 08:45:28

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/07/2018 09:37:56

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/07/2018 09:36:26

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/07/2018 09:16:48

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 11/07/2018 09:44:32

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/07/2018 10:51:24

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 17/07/2018 10:34:51

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/07/2018 09:38:40

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/07/2018 09:14:13

ติดต่อ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/08/2018 09:38:16

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 17/08/2018 09:25:21

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 01/09/2018 11:01:48

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 06/09/2018 09:26:49

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 08/09/2018 09:43:34

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 11/09/2018 09:25:44

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 22/09/2018 10:54:36

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 27/09/2018 11:49:51

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 04/10/2018 09:26:59

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 17/10/2018 09:41:27

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 20/10/2018 09:08:19

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/10/2018 09:40:28

Line / โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/10/2018 10:35:22

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/10/2018 14:04:17

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 04/11/2018 09:15:48

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 05/11/2018 09:41:43

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 08/11/2018 10:24:36

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 09/11/2018 09:34:43

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 15/11/2018 08:27:09

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 20/11/2018 09:32:50

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 23/11/2018 09:39:15

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 26/11/2018 12:10:41

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 29/11/2018 12:50:39

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 19/12/2018 09:23:44

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 23/12/2018 07:59:32

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 27/12/2018 07:40:41
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top