เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ขายแล้วครับ สายสัญญาน Audioquest USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

ขายแล้วครับ สายสัญญาน Audioquest USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

ขายสายสัญญาน Audioquest USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ

  combat999 (อ่าน 1,023 | ตอบ 17 )   Time Date 17/03/2018 14:16:19

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ
  combat999   Time Date 17/03/2018 14:17:05

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ
  combat999   Time Date 17/03/2018 14:17:31

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ

ขายสายสัญญาน USB to Micro USB 2.0 Cinnamon Usb 1.5m + กล่องใส่

สายคุณภาพที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบงิน โดยมีส่วนผสมของเงินอยู่ที่ 1.25% ใช้ฉนวนเป็น Foamed-Polyethylene Insulation ที่ลดการสูญเสียและความเพี้ยนของสัญญาณ ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในรุ่นสูงอีกด้วยครับ

แนวเสียงของ Cinnamon นั้น อัพเกรดขึ้นมาจาก Forest ด้วยตัวนำที่มีเงินผสมอยู่ด้วย ทำให้ได้เสียงที่ใสกระจ่าง หัวโน๊ตชัดและให้รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงเนื้อเสียงที่อิ่ม ไหลลื่น เสียงเบสนั้นมีมวลและให้แรงปะทะดี เสียงกลางออกไปทางนุ่มนวล ในส่วนของเสียงแหลมค่อนข้างอุ่น เนียน ไม่จัดจ้าน

ขาย 1500 บาท พร้อมจัดส่งครับ สนใจติดต่อ 099-4317421 ครับ
  combat999   Time Date 17/03/2018 14:19:33

UP
  combat999   Time Date 30/03/2018 17:14:44

UP
  combat999   Time Date 17/04/2018 05:21:00

UP
  combat999   Time Date 23/04/2018 12:59:09

UP
  combat999   Time Date 02/05/2018 01:02:36

UP
  combat999   Time Date 04/05/2018 11:33:11

UP
  combat999   Time Date 06/05/2018 23:53:18

UP
  combat999   Time Date 18/05/2018 20:28:07

UP
  combat999   Time Date 22/05/2018 21:56:02

UP
  combat999   Time Date 27/05/2018 23:46:50

UP
  combat999   Time Date 02/06/2018 05:59:34

UP
  combat999   Time Date 12/06/2018 08:25:15

UP
  combat999   Time Date 20/06/2018 23:37:59

UP
  combat999   Time Date 01/07/2018 21:11:31

UP
  combat999   Time Date 14/07/2018 12:57:51
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top