เทปพยุงกล้ามเนื้อ Kinesiology tape ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา ติดต่อลงโฆษณา

ขาย สาย ลำโพง สาย สัญญาณ ครับ

ขาย สาย ลำโพง สาย สัญญาณ ครับ

47 Laboratory OTA Kit Cable ( Stratos ) / Made in Japan
Single Track Speaker Cable / Interconnect Cable
( ใช้เป็น สายลำโพง หรือ สายสัญญาณ )

Price : 450 / metre
One rate EMS : Bht 50


สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามที่

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ

  Zeng (อ่าน 3,602 | ตอบ 112 )   Time Date 22/02/2018 08:38:49

Review

Ive talked about how the Stratos compares to some high-end full-rig cable sets like the Nirvana & Cardas Golden Reference. How does it stack up on the individual basis of its component parts? First up was the Stratos as digital interconnect between my Meridian 508.20 and Audio Logic 2400 vacuum tube DAC. I was rather shocked at the transformation of my digital front end by the insertion of the minimalist Stratos wire in place of my reference Cardas Neutral Reference or Nirvana Digital Transmission Interface. The Stratos sounds altogether more natural and analog-like while still maintaining a level of resolution and detail retrieval that was rather astonishing. This is by far the best digital interconnect Ive heard in my system for infusing an analog-like ease and musicality to the music while still delivering the HiFi fireworks of excellent detail recovery, soundstaging, imaging, clarity and dynamics.

Review

I've talked about how the Stratos compares to some high-end full-rig cable sets like the Nirvana & Cardas Golden Reference. How does it stack up on the individual basis of its component parts? First up was the Stratos as digital interconnect between my Meridian 508.20 and Audio Logic 2400 vacuum tube DAC. I was rather shocked at the transformation of my digital front end by the insertion of the minimalist Stratos wire in place of my reference Cardas Neutral Reference or Nirvana Digital Transmission Interface. The Stratos sounds altogether more natural and analog-like while still maintaining a level of resolution and detail retrieval that was rather astonishing. This is by far the best digital interconnect I've heard in my system for infusing an analog-like ease and musicality to the music while still delivering the HiFi fireworks of excellent detail recovery, soundstaging, imaging, clarity and dynamics.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:39:45

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:40:20

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:40:53

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:41:33

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:42:06

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:42:38

.

.
  Zeng   Time Date 22/02/2018 08:43:39

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 24/02/2018 16:16:41

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 09/03/2018 09:30:27

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 10/03/2018 09:46:53

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 14/03/2018 08:51:47

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 18/03/2018 07:17:55

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 20/03/2018 08:11:22

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 22/03/2018 08:25:51

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 25/03/2018 09:10:59

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 04/04/2018 09:10:30

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/04/2018 09:30:50

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/04/2018 09:34:15

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 10/04/2018 10:48:13

Line หรือ โทร : 086 588 4290
  Zeng   Time Date 15/04/2018 10:36:15

Line หรือ โทร : 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/04/2018 10:19:56

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/04/2018 11:29:29

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 24/04/2018 10:23:03

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 26/04/2018 10:23:11

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/04/2018 15:14:14

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/04/2018 16:06:43

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 30/04/2018 10:29:48

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/05/2018 09:10:12

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/05/2018 10:54:42

Line หรือ โทร : 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/05/2018 09:41:09

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/05/2018 10:51:47

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/05/2018 10:10:29

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 13/05/2018 08:52:53

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 15/05/2018 09:09:46

ติดต่อทาง LINE หรือ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/05/2018 10:31:40

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/05/2018 09:37:47

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/05/2018 09:40:38

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/05/2018 09:39:04

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 30/05/2018 09:40:21

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/06/2018 09:40:18

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/06/2018 09:45:58

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 07/06/2018 09:33:51

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 09/06/2018 09:37:22

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/06/2018 08:33:59

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 16/06/2018 09:30:10

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 18/06/2018 09:33:34

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 19/06/2018 09:34:17

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/06/2018 09:36:54

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 22/06/2018 09:02:50

Line หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 04/07/2018 09:06:37

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 06/07/2018 08:25:31

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/07/2018 09:38:30

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 15/07/2018 10:56:46

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 17/07/2018 10:34:23

ติดต่อทาง Line หรือ โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/07/2018 09:38:29

Tel :086 588 4290
หรือ ส่ง Line ไปที่เบอร์ข้างบนได้ครับ
  Zeng   Time Date 23/07/2018 08:49:23

โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/07/2018 09:40:56

โทร ที่ เบอร์ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 31/07/2018 09:37:28

ติดต่อ โทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 12/08/2018 16:49:02

ติดต่อ ทาง Line ที่ 086 588 4290 หรือ โทร ที่ เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/08/2018 10:29:37

LINE หรือโทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 28/08/2018 09:24:32

โทร ที่ 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/09/2018 11:11:58

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 10/09/2018 09:13:15

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/09/2018 09:50:09

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 19/09/2018 09:45:41

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 24/09/2018 10:17:35

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 29/09/2018 09:47:43

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 02/10/2018 10:23:57

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 06/10/2018 10:21:55

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/10/2018 10:00:06

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 16/10/2018 09:38:31

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 20/10/2018 09:08:52

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/10/2018 14:04:00

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 30/10/2018 12:41:59

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 01/11/2018 09:18:18

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 05/11/2018 09:41:54

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 12/11/2018 09:42:38

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 14/11/2018 10:32:37

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 17/11/2018 09:29:10

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 22/11/2018 09:35:38

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 25/11/2018 10:56:57

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/11/2018 09:37:45

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 30/11/2018 08:59:41

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 01/12/2018 12:50:01

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 05/12/2018 09:45:08

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 08/12/2018 09:44:03

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 11/12/2018 09:21:04

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 16/12/2018 10:54:45

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 19/12/2018 09:23:30

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 21/12/2018 09:46:59

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 25/12/2018 09:36:08

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 27/12/2018 07:41:01

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 30/12/2018 09:36:50

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 03/01/2019 09:34:19

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 05/01/2019 08:24:47

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/01/2019 09:24:57

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 21/01/2019 08:58:33

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 24/01/2019 08:49:02

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/01/2019 09:40:48

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 29/01/2019 09:38:13

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 01/02/2019 10:50:19

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 04/02/2019 09:09:00

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 20/02/2019 09:19:06

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 23/02/2019 09:42:20

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 27/02/2019 08:56:19

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 08/03/2019 11:35:40

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 11/03/2019 12:26:16

ติดต่อทาง Line หรือโทร 086 588 4290
  Zeng   Time Date 14/03/2019 10:36:52

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 19/03/2019 08:56:07

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 23/03/2019 10:35:01

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 28/03/2019 08:59:29

ติดต่อทาง LINE ที่เบอร์ 086 588 4290
หรือโทรที่เบอร์เดียวกัน
  Zeng   Time Date 01/04/2019 09:15:43
bangkokaudio.com เป็นเพียงสื่อกลางสาธารณะในการฝากประกาศเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้า หรือบริการของผู้ขายแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงควรตรวจสอบสินค้า และบริการต่างๆ ของผู้ขาย สอบถามรายละเอียดสินค้าอย่างรอบคอบ อ่านคำแนะนำในการซื้อขายสินค้ามือสองได้ที่นี่
Top